2010. szeptember 23., csütörtök

Kettős mérce?

Az elmúlt napokban két vallási vezető idegen országba tett látogatását kísérhettük figyelemmel: egyrészt XVI. Benedek pápa angliai körútját, másrészt a Dalai Láma Magyarországra érkezését. Mindketten magasrangú vallási méltóságok, egyikük világra adott magyarázata sem logikusabb a másikétól, mégis a két vezető fogadtatása merőben különbözött. A Dalai Lámát általános elragadtatottság és lelkesedés kísérte. Szinte bármit tehetett, az sem okozott gondot, ha feltűnően unta saját, ki tudja hány alkalommal végigcsinált előadását, ebben is "kisfiús bájt" látott a nézőközönség.

XVI. Benedek pápa Nagy-Britanniába tett vizitje koránt sem volt ennyire felhőtlen. Ha a Lámára igaz, hogy szinte minden cselekedete csodálatot váltott ki, a pápával épp az ellenkezője történt; kritikus szemek vizslatták minden mozdulatát, hogy a legkisebb hibájába azonnal beleköthessenek (XVI. Benedek még segített is nekik, hiszen a nácizmus és az ateizmus párhuzamba állításával akkora bakot lőtt, ami jelentősen megkönnyítette kritikusai dolgát). Már megérkezése előtt zúgolódtak a szekulárisok - egyébként véleményem szerint teljesen jogosan - amiatt, hogy súlyos adófontokat költenek a vizit finanszírozására, míg Richard Dawkins és Christopher Hitchens bíróság elé akarta állíttatni amiatt, mert közreműködött a papi pedofília leplezésében.

A Dalai Láma népszerű. XVI. Benedek borzasztó népszerűtlen. Elgondolkodtam, mi állhat ennek hátterében.

Tendzin Gyaco 1950 óta vallási vezető. Három éves kora előtt, 1938-ban felismerték benne a Dalai Láma tizennegyedik inkarnációját. A hagyomány szerint különféle tárgyakat tettek a kisfiú elé, melyek egy része elődje tulajdonát képezték, még más tárgyak nem. Tendzin Gyaco sajátjaként ismerte fel elődje tárgyait, ki tudta választani őket azzal a kijelentéssel: ez az enyém.

Tibet az átlag nyugati ember szemében egy elnyomott ország, melynek békés lakóit emberi jogaiktól megfosztják és sanyargatják a gonosz kínai elnyomók. Kevesen tudják azt, hogy Tibet a kínai megszállás előtt sem volt éppen a béke szigete, s lakói sem éppen azok a légynek sem ártó jámbor emberek, amint sokan gondolják. Tibet két nagyhatalom, Mongólia és Kína közé szorult. 1720-ig ez különösebb gondot nem jelentett, ekkor azonban a tibetiek maguk kértek kínai segítséget a Tibetben tartózkodó mongol katonák eltávolítására. Tibet gyakorlatilag 1793 óta kínai megszállás alatt van; a kínai császár a folyamatos politikai zavargások miatt döntött a katonai beavatkozás mellett. Bár a Láma szereti békeszerető népként leírni a tibetieket, elődjéig, Thubten Gyatso (jobbra), tizenharmadik Dalai Lámáig Tibetben létezett még halálbüntetés, csonkítás, illetve az idős emberek háztól való elüldözésének gyakorlata (én magam ez utóbbit különösen kegyetlennek tartom). Thubten Gyatso intelligens politikai vezetőnek bizonyult, s a Dalai Lámák közül ő volt az első, aki felismerte, mekkora szerepe lehet a külföldi országokkal való kapcsolatnak Tibet életében. Szeretett volna jobbítani az országa viszonyain, utak építését, postaszolgálat létesítését, az elektromosság bevezetését tervezte, s a vallásos oktatással szemben nyugati mintára szerette volna meghonosítani a szekuláris oktatást. Tervei azonban rendre fennakadtak a konzervatív egyházi méltóságok ellenállásán. Halála előtt országa megszállását és hagyományaik eltűnését vizionálta. 1933-as halálát követően újrakezdődtek a belső viszályok.

1949-ben Tibet kiutasította a kínai megbízottakat az országból. 1950-ben Kína felszólítja Tibetet a csatlakozásra, a kialakult helyzet miatt idő előtt nagykorúsítják Tendzin Gyaco-t. 1951-ben a Dalai Láma elfogadja Kína közeledését, és egy Pekingbe küldött delegáció 17 pontos egyezményt ír alá Kínával. 1951. szeptemberében több mint 20.000 kínai katona szállja meg az országot a "békés felszabadítás" érdekében. Bár az egyezmény szerint a katonák élelmezéséről Kínának kell gondoskodnia, a kínai vezetőség ezt a feladatot egyre inkább a tibeti kormánytól várja. Emiatt gyakorlatilag összeomlik Tibet gazdasága, s vészesen apadni kezd az ország élelmiszerkészlete.

Kína (mely Tibetet úgy emlegette, mint a „három nagy hiány” (üzemanyag, kommunikáció, emberek), és a „három bőség” (szegénység, elnyomás, a vallási és lelkiismereti terror) országát) adott is valamit az országnak: utakat épített, korszerűsítette az oktatást és lehetővé tette, hogy tibeti fiatalok Kínában tanuljanak. Mindez azonban eltörpül azok mellett a károk mellett, amit okoztak: beleavatkoztak az emberek életébe, s az ellenállást véres, kegyetlen módon torolták meg a résztvevőkön. A harcokba belefolyt az USA is; a CIA fegyverekkel, kiképzési programokkal támogatta a tibeti gerillaharcosokat (igen, ők lennének a jámbor, senkinek sem ártó békés emberek). A kialakult belső helyzet miatt a Dalai Láma 1959-ben Indiába menekült. A hetvenes évek elejére az amerikai-kínai kapcsolatban pozitív változás állt be, így a CIA elengedte a tibetiek kezét és megszüntette a támogatást. Tibet azóta is elnyomás alatt áll. De vajon mennyivel lenne humánusabb egy teokratikus állam, ahol az embereknek egy szűk előkelő réteget kell kiszolgálnia, ahol gyakorlatilag feudális rend uralkodik, létezik halálbüntetés, csonkítás és az idős embereket elkergetik a háztól, mert már nem bírnak dolgozni. Azt, hogy a békés és harmonikus Tibet talán mégsem olyan békés és harmonikus volt egykor, mutatja a láma visszaemlékezése is, hiszen elismeri: a teokratikus rendszer a tibeti munkásság kizsákmányolását jelentette, s így ebben a kizsákmányolásában neki is része volt.

Akárhogyan is, a nyugati világ rokonszenvét könnyű megnyerni egy kiszolgáltatott és elnyomott ország száműzetésben élő vallási vezetőjeként, mely nem utolsósorban egy olyan vallás, ami az utóbbi évtizedekben nagy népszerűségnek örvend a nyugati kultúrában.

A buddhizmussal ellentétben a katolikus vallás nem népszerű. Ennek egyik oka talán az, hogy jobban ismerjük, mint a távol-keleti történelmet. A legtöbb ember tisztában van azzal, hogyan vált a katolikus vallás egyeduralkodóvá Európában, hogyan üldözte a másként gondolkodókat, mit tett az inkvizíció, mit jelent a boszorkányüldözés. Tibet múltjáról azonban mit se tudnak, s legtöbben megelégednek a médiából sugárzott szegény kis békés, elnyomott ország torz képével.

De vajon mit tudnak XVI. Benedekről? Hogy pedofíliát támogató vezető, aki ráadásul a Hitlerjugend tagja volt? Árnyaljuk kicsit a képet.

Joseph Ratzinger a gyermek lámával ellentétben a legidősebb férfi, akit pápává választottak 2005-ben, 78 éves korában. Tizennégy éves korában a Hiterjugend tagja lett, ahogy ez egyébként minden 14. életévét betöltött német fiúnak kötelessége volt. A gyűléseken való részvételt azonban megtagadta. Apja ellenezte a náci diktatúrát, mert a katolikus értékrenddel ellenkezőnek tartotta. További szomorú érdekesség, hogy Ratzinger down kóros unokatestvérét 1941-ben elvitték és a náci eutanázia program keretein belül (mely kb. 270.000 fogyatékkal élő ember életébe került) megölték.

Ratzingert 1943-ban besorozták és Magyarországra küldték, dezertált, de elfogták. Szabadulását követően lépett be a katolikus szemináriumba.

Nézetei igen konzervatívak, ellenzi a nők pappá szentelését, a mesterséges születésszabályozást, az eutanáziát, a homoszexualitást és az abortuszt, ráadásul igen rosszul adja el magát, amit úgy vélem, konzervativizmus ide vagy oda, egy felelősséggel rendelkező vallási vezető nem engedhetne meg magának.

Hallottunk-e a pápa jótékonykodásáról és adakozásáról? Nem sokat. Ellenben az 1989-ben Nobel Béke-díjjal jutalmazott Tendzin Gyaco-ról biztosan többen tudják, hogy támogatja az SOS Gyermekfalvak szervezetet. De ki ismeri a Ratzinger Alapítványt, mely a pápa által írt könyvek bevételét fordítja jótékony célokra. Nem sokan. Hallottuk valaha azt, hogy a Dalai Lámának felróják a homoszexualitás elutasítását? Hallottuk, hogy felróják neki az abortusz és az eutanázia ellenzését? Én személy szerint soha, holott a pápának rendszeresen szúrnak oda emiatt. Pedig bizony a Dalai Láma is kijelentette, hogy az abortusz és az eutanázia gyilkosság és a meleg házasságokat sem pártolja. Azonban XVI. Benedekkel ellentétben sokkal toleránsabb ezekkel a jelenségekkel. Úgy vélem, hogy ennek oka a reinkarnációban rejlik: míg a keresztény vallás szerint egyetlen életet élünk, s azt kell a lehető legmegfelelőbben, Istennek leginkább tetsző módon végigjárnunk, addig a reinkarnáció lehetőséget ad arra, hogy kijavítsuk a hibáinkat. Abortusz? A következő életedben fizetni fogsz érte, hogy megértsd, miért tettél rosszat. Homoszexualitás? Éld meg, hiszen mindez hozzájárul a lelki fejlődésedhez, fontos állomás a Nirvana felé vezető úton. No persze házasodni meg gyereket nevelni ne akarj, talán következő életedben lesz rá lehetőséged, ha megfelelően állod a próbát.

A buddhizmus szerint szükséged van mindarra, amit megélsz. Épp ezért toleránsabb, mint a kereszténység. Amit azonban sokszor elfelejtünk, hogy lehet, hogy a buddhizmus elnézőbb, van benne egy kis leereszkedés. Én legalábbis nem egyszer éreztem már, mikor ilyen nézeteket valló ismerősöm életfilozófiám hallatán arról kezdett kiselőadásba, hogy nincs ezzel semmi baj, nekem most az válik a javamra ha ezt élem át, s hogy ő is járt korábban azon az úton, ahol én. Mindannyian ugyanazt az utat járjuk tehát, ez igaz, csak ezen az úton a buddhisták járnak legközelebb a csúcshoz. A többiek lemaradva mögöttük.

Ez az apróság azonban nem számít. Buddhistának lenni, Dalai Lámát olvasni, réges-régi pálmaleveleken keresni az életünk történetét, Prana Nadit tanulni tízezrekért és egyéb keleti ketyeréket űzni ma "trendi". Katolikusnak lenni, misére járni és elutasítani a keleti tanokat és Prana Nadi helyett a Szentháromságban hinni nemhogy nem trendi, egyenesen "gáz". S miközben a keleti misztikum divatját éli, a Katolikus Egyház itt áll egy olyan pápával, aki sokszor nem igazán fontolja meg eléggé, mit is kellene mondania (lsd: a Mohammedre tett kijelentése, melyért utólag kénytelen volt elnézést kérni, de az ateizmus és a környezetkárosítás közötti párhuzam is sok minden volt, csak épp bölcs nem, hiszen épp a szekulárisok között van a legtöbb természet- és állatvédő). XVI. Benedek egy meglehetősen népszerűtlen vallás népszerűtlen vezetője, aki ráadásul hibát hibára halmoz, s egyáltalán nem viselkedik olyan bölcsen és megfontoltan, ahogyan az egy 80-as éveiben járó méltóságtól elvárható.

Legutóbb az ateista és szekuláris gondolkodást sikerült a nácizmushoz hasonlítania. Gondolom ezzel kívánta felvenni azt a kesztyűt, melyet Dawkins és Hitchens vágott le elé a porba azzal, hogy bíróság elé akarták állítani. Ám kijelentésével magának okozott károkat, hiszen ezzel remek témát adott az ellene szervezett tüntetésnek, különösen ha hozzávesszük a Katolikus Egyház és a nácizmus sokat vitatott viszonyát. Ráadásul olyanok ellenszenvét is kivívta ezzel, akik egyébként közömbösek voltak a témát illetően.

Népszerűtlenségét leginkább a pedofil botrányok elszaporodása jelenti. Ezzel kapcsolatban XVI. Benedek ellen és mellett egyaránt rengeteg vélemény olvasható attól kezdve, hogy kizárólagos felelősként nevezik meg, egészen addig, hogy mindent megtett az ügyek nyilvánosságra kerüléséért, de más katolikus hatalmasságok ennek útját állták, így aztán meglehetősen nehéz egy objektív képet rajzolni a történtekről. Munkámból adódóan én egy kicsit óvatosabban állok hozzá ehhez a témához, egyrészt mert tapasztalatim szerint a szexuális bűncselekmények jelentős része (legyen szó papi, tanári pedofíliáról vagy nemi erőszakról) bizonyul valótlannak az alaposabb vizsgálat során, másrészt mert alkalmam volt egészen közelről figyelni egy lengyel katolikus pap ellen folyó bántalmazási eljárást, és kiderült, hogy nem a pappal vannak problémák, hanem az őt feljelentő hölggyel. A média hisztéria keltése miatt azonban a pap méltánytalan hátránnyal indult. A nagy számok törvénye alapján azonban még ha a napvilágot látott szexuális bántalmazásoknak csak egy töredéke valós, így is túl sok esetről van szó (bár egy is túl sok lenne). A Katolikus Egyház képtelen volt megfelelően kezelni a problémát, s emiatt a pápát, mint a Katolikus Egyház vezetőjét, vitathatatlan felelősség terheli.

Nem gondolom, hogy a Dalai Láma valóban annyira hibátlan ember, hogy indokolt lenne az, hogy bárminemű kritizálása - egy dél-afrikai politikus találó szavaival élve - "olyan, mintha Bambira lőnénk". Az tőle idézett gondolatokat gyakran érzem közhelyesnek, ha nem éppen jól hangzó téves de kedvelt állításoknak. Azt sem gondolom, hogy XVI. Benedek egy pedofília pártoló gonosz, érzéketlen ember volna. Inkább egy konzervatív öregembert látok, aki rossz eszközökhöz nyúl, mikor védeni akarja az egyházát egy dinamikusan változó világban. Vallásuk determinálja mindkettőjüket. Ha egy embert piedesztálra emelnek és minden mozdulatát, szavát, dicsőítik, nekem éppoly gyanús, mintha folyamatosan sárral dobálják. Semmi sem fekete vagy fehér. Még a Dalai Láma vagy XVI. Benedek sem.

129 megjegyzés:

Mirjam írta...

Érdekes volt a véleményedet olvasni a kérdésben. Bár a katolicizmust illetően nem értek egyet, a buddhizmust viszont hasonlóan látjuk.
Egy "divat vallás", ami népszerű, mert keleti és idegen, itt új és nem követel semmit.

Névtelen írta...

Annyira trendi lesz majd a keleti vallás hogy a végén majd az unokáink burkában fognak járni. Ilyen már volt a történelem során. Lásd alexandriai könyvtár lerombolása. Aklmp is már annyira felpuhult a politeista vallás, hogy az első fundamentalista vallás a nagy születési rátájával megsemmisítette szinte totálisan az előző kultúrát. A sok volt keresztény kitért egyházgyűlölő ˝ i love buddha, krisna˝ ezt a vonulatot erősíti.

Sedith írta...

Divat vallás, de csak nyugaton. Keleten neki is éppúgy megvannak a hagyományai.

Névtelen, at hiszem valamit elgépeltél, mert nem tudom kikövetkeztetni, mi az ami elpuhult politeista vallás.

Névtelen írta...

Szerintem se. A római korban nem hiszem hogy magyarázni kellene milyen politeizmusról van szó. A kényelmes és nihilista római vallást könnyedén felszívta az agresszív kereszténység. A végé szó szoros értelemben kell érteni az agressziót.

Ez ami most zajlik kisebb méretekben de lejátszódott. Hatalmas pusztulás volt a vege.

Rajzfilmszemu írta...

Nagyon tetszett!!!!

Sedith írta...

Köszi! :)

marcel írta...

Kedves Sedith!

Nem tudom, hogy komolyan kérdezed-e, hogy miért a különbség a hírekben. Magyarországban, Európában, meg úgy általában a világban a sajtó durván keresztényellenes - ez egy tény -, de pl. nem buddhista-ellenes, nem hinduellenes, stb. Ezért teljesen természetes, hogy a pápa bármit tesz, negatívan állítják be, másokat pedig nem feltétlenül.

Ezért nem kell soha megfelelni a sajtónak. Mert ha az ember keresztény, és nem akar megfelelni, akkor lehúzzák. De ha keresztény, és meg akar felelni, akkor is lehúzzák. Úgyhogy nem éri meg...

De Jézus korában is ez volt. Mert János keményen böjtölt, elvonult, erre azt "írták", hogy biztos megszállta az ördög. Jézus ennek az ellenkezőjét tette, evett-ivott az emberekkel, bűnösökkel érintkezett. Gondolhatnánk, hogy ez már tetszett az "elfogulatlan" sajtónak, de nem: "Jézus a részeges ember, a bűnösök barátja". Nem is foglalkozott vele...

Sedith írta...

Marcel, ki kell ábrándítsalak: a média nem keresztényellenes. A Katolikus Egyházat támadják rendesen a pedofilbotráyok miatt, de ez még mindig nem keresztényellenesség.

Különösen, mikor kedves politikusaink istenes alkotmányt akarnak, Scmidt Pál nyal a pápának, Tarlós meg arról beszél, hogy a szekuláris oktatás nihilista. Ez lenne a keresztényellenesség?

Bár több kritikai írás születne a fenti témákban!

marcel írta...

Kedves Sedith!

Sajnos a sajtó katolikusellenes, tehát keresztényellenes. Bármit tesznek a keresztények, állandóan mocskolódás, hazudozás, sértegetés megy. Lehet, hogy neked nem tűnik fel, mert te nem vagy keresztény, nekem se tűnne fel, ha pl. nyugdíjas-ellenes lenne a sajtó.

Csak annyit a pedofil-botrányokhoz, hogy egyrészt egy részük nem valódi eset, másrészt a nagyon sajnálatos valódiakkal együtt a katolikus papok körében kisebb a pedofilok aránya, mint a társadalmi átlag, tehát a valóság az, hogy a papok kevésbé pedofilok, mint a többi ember. Ezzel szemben a sajtó mit mond...? "Pedofilok a papok." Döntsd el, hogy ez összhangban van-e a fentiekkel. (Még egy kis érdekesség, hogy a pedofil papok többsége homokos, akiket nem is lett volna szabad felszentelni. De emlékezz, amikor a reformátusok kirúgtak egy hallgatót, micsoda botrány volt... Tehát ha kirúgják, az a baj, ha nem rúgják ki, az a baj. Micsoda sztálini logika!)

Kedves politikusaink úgy nyilvánítanak véleményt, ahogy akarnak. Ha Schmidt Pál találkozik a pápával, szíve joga. Hogy Tarlós szerint nihilista az oktatás - szerintem is az -, ezt gondolni szíve joga. Pontosan demonstrálod a keresztényellenes sajtót: amikor valaki nem a szociálliberális szöveget fújja, akkor az rögtön milyen borzalmas. (Egyébként nem hiszem, hogy Schmitt és Tarlós képviselné a magyar sajtót...)

Neked is szíved joga szociálliberálisnak lenned, de vedd észre, hogy pusztán azért nem támadhatsz meg valakit, mert ő nem az. Nekik is joguk van nem annak lenni.

Sedith írta...

Marcel, te magad is olvashattad, hogy pedofil témát illetően pontosan tudom, hogy az esetek egy része haszonszerzési célzatú rágalom. Közelről is láttam ilyet és a hazugság ezen formájától kevés dolog taszít jobban. Én magam is hisztériakeltést látok sok esetben. Ami azonban nem ad felmentést a felelősség alól a megtörtént esetekkel kacsolatban.

A politikusok valóban úgy nyilvánítanak véleményt ahogy akarnak, csak az a baj, hogy az Alkotmány nem csak vélemény, hanem mindenkire vonatkozó alaptörvény. És közel sem mindenki keresztény Magyarországon. A hit alapvető emberi jogod neked és nekem is.
Senkinek nem használnak azzal, ha egy vallást kiragadnak és preferálják a többivel szemben.

Te is a liberalizmusnak köszönheted, hogy jogod van a liberalizmust kritizálni, jogod van véleményt formálni, és a liberális gondolkodásomnak köszönheted azt is, hogy nem törölgetem vagy moderálom a hozzászólásaidat, hanem beszélgetek veled. Ha pedig nő vagy (és avatarod ide vagy oda, valahonnan úgy rémlik, az vagy, a nickneved pedig Marcel Lefebvre érsek után vetted fel - de nyugodtan javíts ki, ha rosszul emlékszem) még annál is többet köszönhetsz ennek az eszmének (amit sajna sokan, még a magukat liberálisnak vallók is, hajlamosak összekeverni az anarchiával - vagy ami még rosszabb, az SZDSZ-szel).

Alapvető baj, hogy rossz helyen keresel ellenséget magadnak. A kritika nem jeleni azt, hogy ki akarom iktatni a keresztényeket vagy más vallásúakat. A hitetlenségem sem jelenti ezt. Aki ismer, az tudja. A pusztítás minden formája taszít, azonban nem látom értelmét a változás útjába állni. Pedig a változás nekem sem tetszik mindig.

Ráadásul ez az én blogom. Aki itt támad valakit, az te vagy és nem én. Én sose járok keresztény oldalakra azért, hogy elmagyarázzam, miért tartom értelmetlennek a hitüket. Mert tiszteletben tartom a tőlem eltérő véleményt, amíg az nem árt másoknak. De fenntartom a jogot ahhoz, hogy saját oldalamon a saját véleményem kifejtsem. És meg is védjem.

marcel írta...

Kedves Sedith!

Engem tényleg így hívnak, fiú vagyok. Amiről te beszélsz, az a véleményszabadság, ami alapvető emberi jog. Én ezt sohasem kritizáltam, én pont azt a szociálliberális gondolkodást kritizáltam, hogy amíg valaki MSzP-s vagy SzDSz-es, addig nyugodtan elmondhatja a véleményét, milyen szép, amikor valaki keresztény, akkor rögtön fúj, pedofil papok, spanyol inkvizíció, ki kellene irtani az összes keresztényt, stb.

Én nem keresek ellenséget, azt sem mondtam, hogy az ateizmus nem lehet logikus, hanem azt, hogy a kereszténység nem illogikus, azért ez a kettő nem ugyanaz! Hogyha nem az előítéletedből indulnál ki, hanem megértenéd azt, amit mondok, akkor te is látnád, hogy olyanokat tulajdonítasz nekem, amihez nem hogy semmi közöm, de sokkal közülük én sem értek egyet. Tőlem nem kell megvédened magadat...

Sedith írta...

Marcel, az a benyomásom, hogy projektálsz, ráadásul betettél egy felcímkézett dobozba, ahol nem érzem épp ottonosan magam. Ennek a doboznak címzed ugyanis a mondókádat és nem nekem. Én semmi többet nem tulajdonítok neked annál, amit írsz. Te viszont megint pedofil papokkal való dobálózással jössz, mikor elég egyértelműen leírtam a véleményem, meg azzal, hogy szerinted a médiában a keresztények nem mondhatják el a véleményüket, amihez megint semmi közöm.

Te beszélsz nekem arról, hogy tartsak tiszteletben másokat, pl. a keresztényeket, és más is elmondhatja a véleményét, pl a keresztények. Mondtam hogy nem? Tettem esetleg a te vagy más szólásszabadsága ellen?

Nem. Nincs veled szemben előítéletem, az alapján van képem rólad, amit írsz és írtál. Te védekezel folyamatosan azzal, hogy azt támadod, akinek semmi köze a sérelmeidhez. De a te vallásod nem az én törvényem. A te szentségeid nem az én szentségeim. Nem érdekelnek. De ami nem tetszik, leírom. Lehet ellenkezni. Ha neked jó, felőlem csináld, járj misére, légy katolikus. Engem nem érint meg. És ezt ne is várd el tőlem.

Ahogy az sem befolyásolja a véleményem, hogy te mit tartasz logikusnak. De tudod, egy emberről kialakult véleményemet sem a vallása határozza meg. Ez számomra irreleváns, hacsak nem fundamentalista az illető.

A magyar politikai elit pedig hidegen hagy. Ma Magyarországon nincs olyan párt, akire jó érzéssel adnám le a szavazatom és nincs is már évek óta.

marcel írta...

Kedves Sedith!

Sajnos azt látom, hogy vagy nem olvasod el, amit írok, vagy szándékosan félreérted. Te ebben a bejegyzésben feltetted a kérdést, hogy vajon miért fogadják ennyire másként a pápát és a dalai lámát. Én erre válaszoltam egy hozzászólásban, hogy ti. a sajtó keresztényellenes, de nem buddhista-ellenes. Én nem támadtam senkit, csak válaszoltam a kérdésre. Hogy te miért gondoltad, hogy ez neked szóló támadás, azt nem tudom... Szerintem te pakoltál be engem egy dobozba, mert ha a saját bejegyzésedet és az én hozzászólásomat elolvasod, akkor evidens az, amit az előbb írtam.

Sedith írta...

Marcel, a "támadásod" nem az ehhez a bejegyzéshet írt első hozzászólásodból vonom le, hanem az erre a blogra írt összes hozzászólásodból.

De "támadás" helyett valóban inkább úgy látom, te nem nekem írsz, hanem az általad rám aggatott címkéknek és elképzeléseknek.

Ahogy mondtam, én nem raktalak be sehova. Te viszont már nem egyszer elárultad magad, mikor olyan dolgokat feltételeztél rólam, amihez semmi közöm.

A vitát befejeztem.

Sedith írta...

Marcel, ez nem te vagy?

http://iwiw.hu/pages/image/imagedata.jsp?textencoded=1&imageID=111284127&userID=8201465

Ricsi írta...

Ami mindig lenyugozo szamomra, az a vehemencia es gog, amivel emocionalis alapon acsargasba fullad a teistak "vitakulturaja".

Marcel nem csak mindenkit kioktatott a vegzettsegevel es az annak megszerzesehez szukseges logikai vizsgakon valo szereplesevel kapcsolatban, de mindekozben fel is tetelezte, masoknak ismeretlen fogalom az alma mater.

Majd a legelengansabb huszarvagas a fenykardjaval - Hawking professzor es a propagalo partlap parhuzama.

Kerlek, maszatolas nelkul valaszolj: hogyan iteled meg az intellektusod, eszbeli kepesseged a bolygo jelenlegi legintelligensebb emberevel szemben? Okosabb vagy, tobbet tudsz a vilagegyetemrol, mint Hawking professzor?

A legmegdobbentobb a hozzad hasonlokban, az az alazat teljes hianya. Alapvetoen a vallasos vilagnezet, mely az azoktol elteroeket karhozatra itelteti. En keptelen lennek ekkora goggel kezelni az emberiseg tobbi reszet. Jobban tudom, mint ok es meg fognak bunhodni, amiert tudatlansagukban mast vallottak foldi eletukben.

De komolyan, Marcel, kinek van igaza? A keresztenyseg melyik iranyzatanak? Az amisheknek, a mormonoknak, a romai katolikusoknak, a baptistaknak, az anabaptistaknak, a keleti ortodoxoknak, az anglikanoknak, az evangelistaknak? Ennyifele igazsag van? Vagy mi van a nehany milliard mas vallasuval, buddhistakkal, muzulmanokkal, sintoistakkal, hindukkal, parszikkal?

Nem felkavaro a gondolat, hogy ennyi embernel tisztabb tudas birtokaban levonek titulalod magad es mindenkit, aki a nezeteidet vallja?

En ateista vagyok. Azzal a kulonbseggel, hogy nem kivanok rosszat, csufos veget vagy keseru, kiabrandult megbanast annak, akinek ellenvelemenye van. Szabadgondolkokent furcsa is lenne.

Viszont a tudomany tisztessegesebb, mint a vallas, mert onmaga legnagyobb kritikusa, mert oriasi sullyal nehezedik sajat magara; a bizonyitas kenyszerenek sulya, melynek meg kell felelnie, hogy elfogadott teny legyen es ne delibabos, nevetseges idea. Fallibilis, igen. Am kepes az onkorrekciora, epp ezert kovetkezetes es vallalhato.

Ricsi írta...

Eppen ezert szavaztam bizalmat mindig is a tudomanynak - es fogok is. Keptelen vagyok azonosulni azzal a ratarti goggel, amellyel Te tudsz legyinteni barkire, itt mindannyiunkra, sot, meg professzor Hawkingra is - "nem erti meg".

Megdobbent, rajtad kivul meg mennyi embernek es milyen konnyeden megy ez.

marcel írta...

Kedves Sedith!

Nem, nem én vagyok a képen, nem vagyok Novák Előd. Szerinted én kategorizállak téged, szerintem meg te engem, ebben megegyezhetünk.

Kedves Ricsi!

Nem vagy te kicsit gőgös...? Mit tudsz a keresztényekről, a kereszténységről? Megmondom: semmit. Nem "ítélteti" senki kárhozatra a nem vallásosakat. Nem kívánok senkinek semmi rosszat. Kinek vannak előítéletei a másikkal szemben?! Megmondom: neked.

Hawking lehet okos fizikából, de attól még mondhat nagy hülyeségeket nem fizikai kérdésekben. Természetesen a katolikus vallás az igaz - nincs külön római katolikus vallás -, az a keresztény vallás, a többi vallás emberi tévedéseken alapul.

moolat írta...

Ezek a harcos ateisták nemcsak műveletlenek vallási kérdésekben, hanem tele vannak gyűlölettel a vallásosok iránt. Ez a kommentsorozat ezt jól példázza. Szépen lejárattátok magatokat!

Névtelen írta...

Na, újabb mocsári troll, és még az álneve is olyan ...

Igazi Trébics

moolat írta...

Igen, erről a stílusról írtam.

Névtelen írta...

Hát persze kedves ... most hogyanishívjalaképpen. Unalmas vagy. Valami kreatívabbat esetleg nem lehetne?

Sohasem gondoltam volna hogy ennyire kiábrándító is lehet egy fanatikussal beszélgetni...

Névtelen írta...

Apropó "harcos ateisták".

"Harcos" ill. "militáns" akkor lenne, ha példának okáért felrobbbantaná és/vagy élve elégetné a hívőket.

Ugye?

Jól megy ez a más szemében a szálka a miénkben a gerenda dolog, igaz?

moolat írta...

Köszönöm Névtelen, hogy továbbra is szemlélteted mondanivalómat! Így tovább, és teljesen lejáratod magad!

Le tudtad írni azt a szót, hogy fanatikus? Nahát! És mindezt önkritika nélkül?

Sedith írta...

Kedves Marcel!

Pontosan Te kategorizálsz engem. Kíváncsi voltam, mert mindkettőn egy szemüveges srác volt a Jedi köpeny alatt, csak az egyik mosolygott, a másik meg nem. A te képed túl kicsi. Reméltem, hogy ha nem te vagy, elég felnőtt vagy ahhoz, hogy ne sértődj meg. Tévedtem.

Egyébként van valami megmosolyogtató abban, hogy ti nevezitek gőgösnek az ide írókat, majd kategorikusan kijelented, hogy természetesen a katolikus az egy igaz vallás. Mi ez, ha nem az önhitt gőg iskolapéldája, aki automatikusan kizár minden az övétől eltérő véleményt?

Moolat, neked meg megköszönném, ha idéznél tőlem pár gyűlölködő mondatot, már ha nem mélyedtél el túlságosan abban, amint lelki szemeid előtt máglyán elégeted az ide írókat.

moolat írta...

Már megtettem egy másik kommentsorodban. Ha azt megérted, akkor itt visszaolvasva könnyen rájössz ezekre is. Ha nem, akkor reménytelen.

Milyen máglyáról beszélsz? Ez csak a te "skatulyád" rólam. Veled, Marcellel meg a többiekkel egészen mást tennék. Pl. ha tehetném, meghívnálak benneteket egy jó vacsorára, és mikor a tetőfokra hág a hangulat, akkor árulnám el. hogy ő Sedith, ő meg Marcel, és a többiek. (Azt hiszem, személyesen nem ismeritek egymást.) Nagyon kíváncsi lennék a hatásra!

Sedith írta...

Ide jössz, mocskolódsz, azt feltételezed rólam, hogy az életben a vallása alapján válogatom a barátaimat és ítélem meg az embereket. És még én skatulyázom? Megalkotod te magadnak azt a skatulyát a hozzászólásaiddal.

moolat írta...

Amit írsz, abból egyetlen állításod sem következik abból, amit írtam. Látod, te feltételezel rólam olyanokat, ami csak előítélet benned. Pl. honnan szeded, mit feltételezek arról, hogy az embereket mi alapján ítéled? Ha a hozzászólásaim mocskolódások, akkor a te kedves névtelen barátaid, meg időnként te is hozzájuk csatakozva mit műveltek? A tárgyszerű válaszokat meg természetesen továbbra is kerülöd.

Én egy pozitív gesztust tettem, te erre kifutsz, mint a bableves. Tudod mit, a vacsora elmarad! Megrendezzük nélküled! Nem is pazarlom az időmet erre a blogra tovább. Névtelen alteregód egy kicsit forrong majditt, aztán ő is lecseng. Minden csoda három napig tart. Visznemlát!

Névtelen írta...

Sedith most biztos sírva zokog egy sarokban (a röhögéstől? ;) ).

Jaj, de én komolyan sajnálni fogom hogy "elmész" innen, mert annyira feldobtad a hangulatot ezekkel az írásokkal. És igazán annyira fogom sajnálni, ne legyen a nevem az Igazzi Trébics. De tényleg... :D

És ... legközelebb milyen moolatságos álnévvel térsz vissza?

Hátha legközelebb jobban fog menni, és nem sértődsz meg/leszel féltékeny azon/attól hogy vannak olyan katolikus vallásúak is, akik esetleg nem fanatikus módon gyakorolják a vallásukat, és van hitük illetve bátorságuk ateista blogon is normálisan kommentálni.

;D

Sedith írta...

Moolat drága, te előítéletmentes ártatlan lélek, ki nem skatulyáz be senkit! Hadd idézzem már neked a legeslegelső hozzászólásodat ebben a blogban, mert úgy látom, elfelejtetted:

"Ezek a harcos ateisták nemcsak műveletlenek vallási kérdésekben, hanem tele vannak gyűlölettel a vallásosok iránt. Ez a kommentsorozat ezt jól példázza. Szépen lejárattátok magatokat!"

Ugye nem baj, ha ezek után hidegen hagynak a "pozitív gesztusaid", amelyekkel próbálod magad pozitív színben feltüntetni? Már az elején hiteled vesztetetted a primitív ócsárolásoddal.

Nagyon nem érdekel, írogatsz-e ide, vagy meguntad, de tőlem a továbbiakban ne várj választ.

marcel írta...

Kedves Sedith!

Nem sértődtem meg, miből gondolod, hogy megsértődtem...? De azért legyerekesezel, azért te is feszegeted az emberi társalgás kereteit.

Miért lenne gőg, hogy valaki igaznak tartja azt, amit igaznak tart?! Gondolj bele, ez őrület, akkor mindenkinek relativistának kellene lennie. Gőg az, hogyha valaki öntelt, beképzelt, jobbnak gondolja magát másoknál. Én nem gondoltam magamat jobbnak senkinél sem, csak szerintem a keresztény hit igaz, az ateista pedig nem. De aki beírja, hogy a keresztények hülyék, hülye módon hülyeségben hisznek, de ő nem, az szerintem gőgös.

Sedith írta...

Üdv Marcel!

Onnan gondoltam, hogy azt mondtad, kategorizállak. És senki nem szereti, ha kategorizálják.

Szerintem attól nem leszek gőgös (egyébként ismerve magamat, szórakoztató, hogy ilyen jelzőkkel illettek), ha úgy vélem, te hülyeségekben hiszel, és azt megfelelő fórumon a tudtodra adom. Akkor lennék az, ha ezt az életben éreztetném veled, és lekezelnélek. Ha a saját blogomon kiosztom az ellenlábasokat, akik önként és dalolva jönnek ide kötekedni, az már miért lenne gőg? Ha én mennék vallási fórumra beszólogatni, akkor beszélhetnénk róla. Alapvetően úgy vélem, hogy az embert a cselekedetei határozzák meg, nem a vallása. De attól a véleményem a témában sarkos - mint olvashattad.

A gravitációval kapcsolatban pedig javaslom neked tanulmányozni Keplert és Einsteint, illetve azt, hogy hagyd az értelmetlen filozofálgatást, mert nem vezet sehova.

Se (E)dit, se más írta...

Nem attól vagy gőgös, mert úgy véled, más hülyeségekben hisz. Attól vagy gőgös, hogy ilyen mondatokat írsz:

"A gravitációval kapcsolatban pedig javaslom neked tanulmányozni Keplert és Einsteint, illetve azt, hogy hagyd az értelmetlen filozofálgatást, mert nem vezet sehova."

Szép vallomás ez a megjegyzésed. Ezek szerint te is belátod, több személy lakik benned. Az egyik kedves, aranyos és nem érezteti, hogy rajta és szűk körén kívül mindenki hülyeségeben hisz. A másik gőgös megjegyzéseket ír róluk a saját blogjába. (Hogy is mer oda bárki is eltérő véleményt írni!) A harmadik a még agresszívebb trebitsch-névtelen. A negyedik moolat, mert ugye csak akkor tudsz gőgösködni, ha van elég ellenvélemény. Marcel kevés volt, ezért írsz magadnak. Jó blogozást sedithek!

marcel írta...

Kedves Sedith!

Tétel: a tömegvonzás esetén ébredő erő két test között

F = f * m * M / R^2

Légyszi, bizonyítsd be nekem ezt a tételt. Keplert és Einsteint megnéztem, de nem találtam náluk bizonyítást. De lehet, hogy felületes voltam, ha te találtál, szólj! Ez nem filozófia, ez egyszerű logika.

Sedith írta...

Fullaszt az idecsődített rosszindulat.

Névtelen írta...

Jaj, a fanatikusok gyülekeznek az égetéshez :DDD

Minő moolatságos dolog! :D

És ahogy állandóan ateistának akarja magát ez az egy/két személy magát beállítani mindenféle kamunévvel.

Mert már egyszer leégette magát a valódi nevével, oszt most már próbál "tömeget csinálni" a kamunevével.

Olyan moolatságos. Aztán valamiért mindegyik megsértődik és "kivonul". :D

Annyira szegényes az írási stílus, legalább megerőltetnéd magad kedves izé, próbáld magad másképp álcázni, mondjuk esetleg tanulj stilisztikát, vagy valami hasonló.

Ennyit az erkölcstelen erkölcscsőszöknek.

Az igazzi trébicstől.

Névtelen írta...

Azt mondja Marcel, idézem:

"Keplert és Einsteint megnéztem, de nem találtam náluk bizonyítást."

Akkor mit néztél meg kedves Marcel? A sírjukat?

Talán kend járt oskolába is és nem csak melegedni? És mit tetszett ott tanulni ilyen sok ideig?

Gondolom azt hogy jött ez a buta Einstein meg Kepler, no meg Newton és álmodtak egy merészet. Ugye?

:D

Szóval csak halkan felhívnám a figyelmedet, hogy ez a "megnéztem és nem találtam bizonyítást" kissé aluloskolázott post volt. Szegénységi bizonyítvány...

Nem szeretek jótanácsokat osztogatni, ezt sem szeretném annak venni, de ha valamihez nem értesz, ne oszd már az észt. Vagyis hogy ez nem ész.

Csak azért mondanám, hogy ne nézzenek nagyon ... hm szóval finomam szólva úgy mondják nem okosnak. :D

Meg a másik.

Te Marcel, te azt gondolod hogy hogy három mondatos hozzászólásban levezetsz egy fizikai elmélet bizonyítását?

Ez engem komolyan érdekelne lévén szeretem megfelelő keretek között Sir William Occam megfelelő elméletét.

Most komolyan érdeklődöm melyik oskolában taníttatták meg neked ezt a fajta "levezetést"?

Tán csak nem valami szentképes falú templomban, kinyilatkoztatva?!

Esetleg még egy rossz tanács: vedd fel a kapcsolatot az általános/középiskolás tanárbácsiddal, tanárnéniddel fizikából illetve matematikából.

Végül kedves marcel, kapsz egy hasonlóan kedves házifeladatot, megpróbáltam a lehető legszemélyre szabottabban beállítani az értelmi szintjét a kérdésnek:

Bizonyítsd be hogy 1+1=2 !

Szeretném ezt klf. metrikai rendszerekben értelmezve levezetve is látni. Mondjuk euklidésziben illetve schwarschildiben!

Ez most nem vicc!

:DDD

Névtelen írta...

Jut eszembe itt "mindenki" elment vasárnapi misére, így nem fogok választ kapni egyhamar.

Akartam a bizonyításhoz egy kis segítséget adni, de én már a legelején elakadtam:

isten + isten = 2 isten

De hát ugye egy az isten vagy a mi a jó nyavalya van, így ez sehogy sem jön ki nekem.

Hátha majd az okosok megmondják ...

:D

marcel írta...

Kedves Névtelen!

Ezt vehetem úgy, hogy nem tudsz bizonyítást mondani - mert amint elmagyaráztam, nincs is, de ez ellen karattyoltál -, és az ebből adódó kisebbrendűségi érzést úgy kompenzálod, hogy a szájadon át székelsz...?

Azt, hogy 1 + 1 = 2, tényleg nem lehet bizonyítani, de ezt úgy mondjuk, hogy intuitív evidens, ezért ez nem is szorul bizonyításra. (Már a megfelelő körülmények között, tehát egész számok, stb.) De az, hogy F = f * m * M / R ^ 2, enyhén szólva nem esik ebbe a kategóriába. Tehát az nem bizonyítás, hogy "megkérdeztem a tanítóbácsit, és ő azt mondta", meg az sem, hogy "megnéztem a függvénytáblázatban, és ott az volt"... Ez egy tapasztalati törvény, egy induktív elmélet, ezerből ezerszer bejött, de logikailag egyáltalán nem biztos, hogy ezeregyedszer is bejön.

marcel írta...

Kedves Névtelen!

Hogy a tudománytörténeti analfabétizmusodat enyhítsem, közlöm veled, hogy Keppler úgy csinálta, hogy éveken át rengeteg adatot megmért és rögzített, majd próbált összefüggést keresni közöttük, tehát tényleg "álmodott egy merészet". Én megnéztem az egyetemi fizikaanyagot, ahol Keppler törvényeit is tanultuk, de érthető módon nem találtam bizonyítást. De ha te tudsz valamit, légyszi szólj, mert akkor megyek újból vizsgázni fizikából is...! Tehát lehet ateistának lenni, csak kicsit-kicsit több műveltséget, több intelligenciát, légyszi! Ne én magyarázzam el, hogy hogy kell használni a wc-papírt...

Névtelen írta...

Ó, vigyázz marcel mert ebből bünti lesz, minimum ezer miatyánk lesz a végén! :D

Node azt mondja marcel hogy egyetemi fizika tananyag volt neki ... Ez most komoly? Ez a közoktatás csődje lenne?

Vagy ez egyházi volt? Akkor nincs baj.

De aszittem' leesek a székről a röhögéstől amikor ezeket a sorokat is olvastam:

"Tehát lehet ateistának lenni, csak kicsit-kicsit több műveltséget, több intelligenciát, légyszi!"

Aha.

Nos, fogalmam sincs ki az a két helyen is külön kiemelt "Keppler", de majd elmagyarázod a WC papírod segítségével.

Habár van egy olyan érzésem TE a kefét szereted. Már csak a flagelláns jelleg miatt is.

:DDD

Szóval sajnos én nem vagyok "ennyire művelt" mint te ...

Szegénységi bizonyítvány hegyek lesznek neked a végére egyre inkább úgy érzem (pláne ez a "most vizsgáztam logikából... :DD). Úgyhogy szerintem ne is fizikából vizsgázz, hanem először érettségizz le! ;D

De a további gyöngyszemek, egyszerűen kihagyhatatlan megfogalmazások, a szép magyar nyelv használata:

"Hogy a tudománytörténeti analfabétizmusodat enyhítsem, közlöm veled, hogy Keppler úgy csinálta, hogy éveken át rengeteg adatot megmért és rögzített, majd próbált összefüggést keresni közöttük, tehát tényleg "álmodott egy merészet"."

Most akkor döntsd már el legyél szíves hogy álmodott vagy tapasztalt és mért majd ehhez készített megfelelő leíró modellt ez az izé, ez a "Keppler"! Nem mindegy.

De egyáltalán mit akartál ezzel mondani? Hogy mérési bizonyításai is vannak a modelljére?

Most akkor bizonyította avagy sem? Vagy megpróbálta?

Marcel szövegéből ráadásul az jöhet le hogy "próbált összefüggést keresni" megfogalmazásban, és hogy esetleg mégsem sikerült neki.

Gondolom az űrhajókat illetve a műholdakat is a szakállas bácsi húzogatja az égi pályán, ugye? Mert Kepler csak "próbált" ... :DDD

Ó, bocs' jut eszembe szegény alulműveltnek, most igazítottak ki hogy "Keppler"!

Node nézzük a művelt híres matematika zseni - aki logikából vizsgázott (mondjuk a jelek szerint szüksége is volt rá az egyszer biztos) ténybeli állítását:

"Azt, hogy 1 + 1 = 2, tényleg nem lehet bizonyítani, de ezt úgy mondjuk, hogy intuitív evidens, ezért ez nem is szorul bizonyításra"

Node miért nem szorul bizonyításra? Ja mert marcel elvtárs kinyilatkoztatta, értem.

És mitől lenne ez "intuitív evidens" ? És miért van az az érzésem hogy erről sincs túl sok fogalmad? Esetleg számolj már be arról is hogy számodra mit is jelent az "intuitív evidens" szó társítás...

És miért vagy abban biztos hogy 1+1=2 ? Lásd egy isten meg még egy isten akkor kettő isten ? Pedig igyekszem a szinteden megfogalmazni, a krumplin gondolom már túljutottunk :D

Azt mondja erre marcel elvtárs hogy "Már a megfelelő körülmények között" ... Hát ez jó.

Idézem "megfelelő körülmények között" bármi lehet egyenlő bármivel, bármit is jelentsen ez. Nesze semmi fogd meg jól. Szóval nagyon tetszik ez az IQ betyár megfogalmazásod is :DDD

Ps.: a tanítóbácsit ne ezért kérdezd meg, hanem azért hogy visszavesz -e az osztályába korrepetálni .

Szerintem meg vagy hogy te ki is vagy: te vagy Vmiki! Ő is nagy Dzsedáj. Vagy ha nem, legalábbis a klónja vagy, teljesen biztos hogy ezért a sztár vársz klón háborús fénykép :D

Névtelen írta...

Apropó még valami macellita, a lényeget kihagytam a röhögés közben, mert nem lehet valahogyan komolyan venni:

"F = f * m * M / R^2"

Ez mi a szent izé akar lenni? Ez az "ébredő Erő"? Érted amit ide véstél?

:D

Ez marcel első törvénye az ébredő erőre. :DD

Névtelen írta...

Az amit szeretnék mondani és amiről beszéltem azt sokkal jobban kifejezi ez:

http://www.youtube.com/watch?v=gRB45Jv6lW8

;D

marcel írta...

Kedves Névtelen!

1. Kepler.

2. Te tényleg csak sértegetni próbálod a másikat, válaszolni az érveimre nem tudsz. Azt hittem, azért az óvodás színvonalnál több van benned... Most a "hülye vagy" részeket átugrom, és csak azt magyarázom, amit nem értesz:

2.1. Kepler mért, majd a mért adatokhoz keresett összefüggéseket.

2.2. Szerinted a kísérlet az elméletet bizonyítja vagy megerősíti...? Elárulom: megerősíti, nem bizonyítja. Egy kísérlet egy elméletet csak cáfolhat, de nem bizonyíthat, mert induktívan nem lehet bizonyítani.

2.3. Hogy a két test között ébredő gravitációs erő a két test tömegével egyenesen, távolságuk négyzetével pedig fordítottan arányos, ez egy tapasztalati törvény, amit a tapasztalat megerősít, de nem bizonyít.

Látod, én amit állítok, azt logikailag pontosan megindoklom, de te csak azt mondod, hogy "hülye vagy", meg "csúnya egyház, csúnya keresztények, csúnya Orbán", de tartalmi mondanivalód nincs. Ez kb. minden olvasó számára evidens. Szóval ha szeretnél belebugyborékolni a "felnőtteknek" a beszélgetésébe, akkor kicsit erőltesd meg magad. Ja, és tényleg vizsgáztam fizikából-logikából, kíváncsian várom, hogy neked mi a képzettséged. (Mert az interneten mindenki nagyon-nagyon okos, de hát ha okos, hajrá, mutassa meg, diplomázzon le...)

Marcel hülye vagy? írta...

Marcel, te vagy a hülye, hogy ilyen alakkal, mint ez a Sedith klónja, vagy jobb esetben barátja vitatkozol. Mit akarsz elérni? A józan ész és a logika szabályai szerint már rég a földön van, ahogy már többször is oda került. Ő valami beteges egóval mégis győztesnek hiszi magát mégis, mint a Gyalog galopp lovagja, amikor már se keze, se lába nem volt. Saját súlyos hiányosságait az ellenfelére vetíti képzeletében a helyesírástól kezdve a logika teljes hiányáig. Olyan műveletlen, hogy azon a néhány számára abszolút tekintély ateista könyvön kívül semmit nem ismer. Nem tudja a lineáris képletírás szabályaiból kiolvasni a gravitációs erőtörvényt, de az ateista szentjeit isteníti. Nincs egyetlen konkrét érve sem, csupán a vitapartner személyét támadja. Viszont, ha ő kap bármi ellenvéleményt, mélyen sértve érzi magát. Nem akarom tovább ragozni, mert még kirajzolódik egy súlyos pszichopata kórisméje, és megint csak sértettségében elkezd fröcsögni szájából az extrementum. Marcelkám, már rég leterítetted kristálytiszta érveiddel. Ha egy intelligens vitapartnered lenne, akkor is be kellene fejezned! Mit akarsz még itt? Régi latin mondás, a sas nem kapdos legyet! A bokádig nem ér ez az egész blog. Ha meg akarod téríteni ezt a kis senkit, akkor erősen kételkednem kell a te elmeállapotodban is. Egy normális vita sem erre menne ki, ha lenne itt normális vitapartner, hanem hogy az intellektuális élményben fürödjön mindenki, és aztán mégis marad mindenki a meggyőződésénél. Itt nem akarom leírni miben fürdötök. Te is összekened magad! Hagyd az egészet a fenébe!

Névtelen írta...

Marcellita, szerintem te megszállott fanatikus vagy, és tényleg flagelláns, aki szereti magát bántani. :DDD

Persze kicsit óvodás ez a kinek van nagyobb farka marcellita. Gondolom a korból fakad.

Maradjunk annyiban, hogy nekem van, de neked minden jel szerint nincs.

:D

És a "felnőttek" akik fizikából és logikából vizsgáztak azok írták le azokat az orbitális dolgokat. Ó te szent maocetung! :D

Mondjuk gyanús nekem ez a "vizsgáztam" dolog. Ezek szerint diplomád még nincs is - mondjuk az oviban tényleg nem osztanak ilyent.

Szerintem korban is van annyi közöttünk hogy nem ártana csókolomot köszönnöd. Vagy netán nem ezt írja elő a szentkönyved?

Még elnéznénk neked, mert végülis vicces amiket írsz, de mindezt olyan humorérzék nélküli fagyosszent hangulatban, egy karóval a ... írva ;D

Olyan Gőgös Gúnár Gedeon pózban. A marcel csak álnév ugye, sokkal inkább Gedeon igaz?

Mivel mára már kicsit megkopott a fénye a tegnap általam átolvasott betyáros dolgaidnak, és lévén hogy igazi szájhős vagy korlátozott ismeretekkel a sok zagyvaság közül egy tényleg érdekelne hogy honnan jött, vagy milyen úton keletkezett.

Szóval nekem elég ha ezt az egy kérdést megválaszolod, erre elviekben rendelkeznek kell a megfelelő készségekkel:

Kitől hallottad vagy honnan jött az az állítás hogy természettudományok induktív módon jutnak kizárólag az ismeretek/elméletek/modellek birtokába?

Ez most komolyan érdekelne, az eddigiektől függetlenül. Ráadásul tanulságos lenne.

Ps.: ez a marcell baromságához intézett kérdés elég konkrét ? ;DDD

Névtelen írta...

A kabaré tovább folytatódik, mert "győzni kell"!!! És még mindig bírja hagymázas zagyvaságokkal, mellé ez a póz...! :D

Kedves "hülye vagy" nick elvtárs és "klónjai"!

(legalább eredeti lennél te kis ... ooopsza, mindjárt csúnyán beszélek, ebből ezer miatyánk lesz, kezdem is: Pie Jesu Domine, dona eis requiem :D )

Olyan nagyszerűen beteges az, hogy idézem, "győztesről" meg ilyenekről írogatsz (kár hogy nem nekem jutott eszemben hamarabb ;D). Ez olyan jellemzően marcellos, meg moolatos, meg van még egy ál- és tévnick akit nem jut eszembe (de ő volt az első flagelláns az biztos, és ő volt aki elsőnek bebukta magát a kamu nickekkel, meg a béna a fogalmazásával/stílusával.)
Szóval kedves "hülye vagy" nick, ez a "győzni kell", meg a "győztesek és vesztesek" gondolat az ön kicsike fejében fejti ki ÁLDÁSOS (?) aktivitását. Esetleg lehet ezen is gondolkozni mint a gőgös pózon is.

"Marcel elvtárs első törvényét", amelyet kend "lineáris képletírásnak" titulál, remélem nem gondolja komolyan. :DD

Ó, igen, egyébként olyan műveletlen vagyok hogy azt hiszem hogy "Keppler" az Kepler, mög' azt is képzelem hogy a természettudományok láttak már deduktív módszert is.
És hogy "két test között ébredő erő" (megvan, ez a Sötét erők ébredése című könyv lesz, bevallom puskáztam a netről..).
Mög' azt is hiszem hogy a gravitációs és pályamozgási törvényeket nem lehet két mondatban á lá "Marcel/Gőgös Gúnár Gedeon első törvénye" leírni.
Szóval én szegény, szabad neked kedves (vagy nem kedves?) "hülye vagyok" lábát megcsókolnom? Vagy legalább a bokáját?

:DDD

Névtelen írta...

Hm, lehet hogy csinálni kellene egy iggazi trébicses nicket. Mert vannak páran olyan egyszerűek, akik csak a címkéket nézik ... :D

Marcel hülye vagy? írta...

Próbáljuk ki Marcel, meddig fröcsög még magában, ha nem szólunk hozzá!

Névtelen írta...

Nekem erről az "Én meg én meg az Irén" jut az eszembe.

Hé, kedves "hülye" nick úr + marcel!

Hol marad a válasz?! Hol a konkrétum?!!

A terembúráját (ugye az igazából kupola nálatok, igaz?)!

Névtelen írta...

Végülis tényleg vak vagyok. Legalábbis nem vagyok empatikus

Nem látom hogy van önkritikád, hogy szó szerint hülyének nevezed és címezed magad.

A hülyékkel megértőnek kellene lennem, igaz?

:DDD

Mirjam írta...

Azt nem értem, miért olyan nehéz normális társalgást folytatni. Akkor is, ha másként gondolkozom.

A nagyon "humoros" névtelen megjegyzésekből csak az intelligencia hiányára lehet következtetni.

Névtelen írta...

Nos, Mirjam, azt az embert, aki magából konkrétan "hülyét" csinál, ugyan lehet "másképpen gondolkozónak" nevezni, csak legfeljebb nincs annyira köze a valósághoz ennek a címkének.

Az az ember, aki itt "felsőbbséges igazát" próbálván bizonyítani, "győzni" akarván valami láthatatlan ellenségképes küzdelemben, ehhez minden értelmének elérhető lehetséges eszközt bevetve több "álnevű" nickkel lehülyézve magát, mindig támadólag nyitva az írásait, roppant gőgös, felhőkben járó módon, nem mellesleg tárgyi tudásában tévedve orbitális zagyvaságokat offtopik módon írva, a blog témájától már egyre messzebb eltérve nem hiszem hogy másféle "modort" érdemelne.

Roppant szórakoztató az a gőg, amivel "megpróbál" leereszkedni a többi ember közé, csak a baj annyi, hogy ehhez mind a műveltsége, mind az intelligenciája hiányzik. Ennek egyre több bizonyítékát adja, ami nem eldöntendő vagy "szerintem" kérdés.

A főiskolán megtanult és elfelejtett ismeretek hiányosságait, illetve ideológiai dogmatizmusból fakadó erőszakos elméleteit valamiféle logika, ill. fizika vizsgával próbálja pótolni, amellyel csak további bizonyítékát fedi fel annak, hogy nemhogy nem érdekli valójában a téma, de valójában nem ebből szerezte a diplomáját.

Az ilyen embert usenetes etikett szerint "trollnak" nevezik. A troll persze nem feltétlenül negatív szereplője az ilyen helyeknek.

De egy másik tanulmány, amely ezt finomítja, úgy hívja ezt a konkrét jelenséget hogy "indulati troll".

Esetünkben csak még annyi finomítás szükséges, hogy mindehhez sajnálatos vallási fanatikum társul. Ez bárkinél sajnálatos jelenség. Tulajdonképpen minden rossznak ez az kiindító oka. Aközben hogy velem vitatkozik, már a blog szerzőjére, egy hölgyre is kivetíti az indulatait, személyeskedéseit, amellyel pláne túllépi mindazt a kört, amelynek hirdetésére fanatizálódott. Attól tartok hogy tényleg csak a billentyűzet tartja vissza attól, hogy ténylegesen ordenáré módon ne nyilvánuljon meg a blog szerzőjével kapcsolatosan. Ez több mint elgondolkodtató.

Senkit nem zavarna, ha személyes véleményét leírva elmondaná hogy ő másképpen látja. Főleg hogy az "igazzi trébics" (ez én lennék, azt hiszem )az összes itt lévő ateista közül az egyetlen katolikus egyház szimpatizáns.
De nem, ő nem ezt teszi, ő ellenségeket keres, olyanokat akik "utálják Orbánt, akik zsidók, akik a katolikus egyház vagy Lefebre ellenesek". Et cetera. Pedig ha tudná! De ő nem tudni akar, hanem hinni és kinyilatkoztatni.

Itt ezen a blogon egy-két kivételtől eltekintve nincsenek ilyen személyek, és pláne akik ilyenek is, azok nem is állnak ővele szóba.

Ezek után mondjuk érthető az álláspontjuk.

Magam részéről ennyi. Boldogan állok a további vicces hülyeségek elébe, nekem tetszik, mégha sedithnek ez nem is annyira. ;D

Azt elhiszem hogy neked Mirjam ez rosszul esik, mert közel áll hozzád, de a dolgok akkor is ilyenek maradnak. Esetleg Te másféle nyelven el tudod mondani mindennek a lényegét, és nem kell beszállnod a "hülyézők" körébe...

Trebitsch-Lincoln Ignác írta...

Gondolod, hogy azokat, amiket Marcelnek felrósz, nem te követed el? Olyan tökéletes leírását adod saját viselkedésednek most is, amint másokról írsz. Ez a projekció is kórisméd része.
Hogy Sedithnek ez nem tetszik? Egy kicsit vissza kell lapozni, és elolvasni Sedith néhány kommentjét. Feltűnő a stiláris egybeesés. Érdekes módon a csúcsjeleneteidnél Sedith hallgat. Hol van az ő nemtetszése???
Ja, most írsz egy kis gyenge kommentet Sedih neveden, ahol a kifejted röviden, hogy, a mondanivalóddal egyetértesz, csak a stílust tartod kicsit túlzottnak.
Máma már nem hasad tovább...

Névtelen írta...

Ez milyen gyenge már. Az a sok kivonulás, meg fogadkozás hogy nem írok ide, meg lássuk ki hogyan fröcsög ... És lám.

Persze igaz, tényleg én írok természettudományos marhaságokat, hogy a katolikus vallásomat logikusan bizonyítsam (eléggé inoghat a hit ha ilyenre van szükség ugye?). Tényleg. Nem is vettem észre ! :D

Milyen okos vagy te öö, izé.

Röhögnöm köll hogy annyira butuska vagy ha egy nő illetve egy férfi között nem tudsz különbséget tenni...

Vajon lesz még ennél lentebb is, kis fanatikuská(i)m?

Fülöp atya úgy érzem erősen belemarkolt a saját excrementumába :D

Nem mellesleg elég erősen tudathasadásos állpotban leledzel hogy már az én nevemre is igényt tartasz. Ez mennyire lúzer! :D

Gondolom az orvost nagy ívben kerülöd, mi?

:DDD

Ezek a csúnya kommunista, rendőrgyilkos, ateista dokik még képesek lennének valami rosszat (ó minő szentségtörés) tenni veled ... pl. fordítva adnák fel a kabátodat :D

ps.: azé' lassan kibújik a szög a képmutató zsákból, elő vele ;D

marcel írta...

Kedves draco!

Hidd el, én nem nézlek le azért, mert neked nincs diplomád, nekem meg van, ettől még élhetsz teljes életet, hiszen a világon sok szép dolog van, pl. a zene, stb...

De most itt folyt egy értelmi tartalommal rendelkező vita, nem kell úgy megvédened a feleségedet, hogy értelmes reakció nélkül beírod, hogy "csúnya marcel, csúnya egyház, csúnya Orbán". Hidd el, ez nem szükséges...

Én nem vagyok gőgös, nem tartom magam jobbnál senkinél sem, pont az a gőg, ha eleve úgy állsz hozzá, hogy a másik biztos hülye, azért mond mást, mint te. Hogyha viszont 16 éves kislányok blogján trollkodsz, azaz szándékosan ártani akarsz másnak, ott pszichológiai gondok vannak, segítséget kellene kérned.

Mert a kereszténységnek is ez a lényege tömören: teológiailag, hogy Isten nem akar neked ártani, de a sátán igen, erkölcsileg pedig, hogy te se árts másnak. Én nem sértődtem meg, mert nálad sokkal súlyosabb esetekkel is találkoztam, megértelek téged.

Természetesen megértem azt is, hogy nem tudsz tartalmi választ adni arra, amit írtam, de hát ezek olyan dolgok, hogy nem is kell mindenkinek megértenie. Mert pl. egy könyvet is hiába olvas el valaki, aki nem tanulta az adott területet soha, nem biztos, hogy abból megérti.

De ennek, hogy "csúnya marcel, csúnya egyház", nem látom sok értelmét, mert ezeket variálod, erre pedig tartalmilag nem tudok reagálni, merthogy nincs értelmes tartalmi mondanivalója. Hogyha lesz értelmes reakció, szívesen válaszolok, addig is úgy látom, hogy nincs nyitott kérdés. Én elmondtam, amit tudni lehet, te pedig hallgatólagosan elfogadtad, amikor nem reagáltál rá.

marcel írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
marcel írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
marcel írta...

Ui.: Többször ment el, ezért töröltem a fölöslegeset.

marcel írta...

Ui.: Bocs, mégis találtam egy kérdést, bár nem volt egyszerű. Itt válogathatsz tetszésed szerint:

http://hps.elte.hu/idei-targylista.html

Többnyire vant fenn anyag is. Ezt pl. már egyszer belinkeltem:

http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/tudfil/ktar/forr_ed/forr_ed.htm

Névtelen írta...

Te marcel, most draco vagy sedith? :DD

LOL: Fülöp atya szerintem te fordulj sürgősen orvoshoz. Enyhén szólva a paranoid skizofrénia az biztos hogy markáns lakótárs nálad. MIrjam elmondja majd, ő elviekben erről már hallhatott.
És tényleg köszi a blog oldaladat, ahol ennyi ember kiosztasz, reformátusoktól kezdve mittomén kiket. Ja, tudom, a reformátusok azok ateisták. Az ateisták kommunisták. A kommunisták bűnözők. A bűnözők rendőrgyilkosok ... Szent maocetung.

Habár azt látom hogy súlyos problémáid akadtak az utóbbi időkben :DDD

Öö, nem mondták hogy "jósolni" az okkultista és csúnya dolog? Már megint ezer miatyánk lesz ebből, ugye?

De nézzük a mostani hozzászólásaidat:

"...csúnya marcel, csúnya egyház, csúnya Orbán".

Légy szíves, áruld el nekem ez a "csúnya Orbán" honnan a jó nyavalyából jött??? Biztos különvonattal.

Mert hogy te nem vagy szép, azt még aláírom. De hogy neked halvány lila elképzelésed sincs az én politikai nézeteimről, az biztos. Javaslok még egy kis utána olvasást, habár a te súlyos személyiségzavaroddal ez érdekes dolog lesz... :D

Ja és persze, tudom hogy böki a csőröd az, hogy nekem vajon milyen diplomám/végzettségem vagy hasonlóak vannak. Biztos dagad a fejed az erőlködéstől, ugye?

Te egy gőgös erősen autoriter jellegű személyiség vagy, ez nagyon egyértelmű ("én vizsgáztam logikából, én vizsgáztam fikzikából..." és ez a bizonyíték). Sajnálom Mirjamot előre is emiatt.

De nézzük tovább az elszólásaidat:

"Hogyha viszont 16 éves kislányok blogján trollkodsz"

Mármint hogy sedith 16 éves lenne??? De hát ennyire nem lehetsz írástudatlan, Mirjam biztos megmutatta neked hogy melyik sedith adatlapja... Sedith nem 16 éves, nem tűnt ki az írásaiból?

Valaki hogy lehet ennyire mocsári troll... :D

És hogy én trollkodom. Már megint koppintasz, semmi önérzet és eredetiség nincs benned?

Hát persze mondja ezt a csúnya mocsári indulati troll a reaktív trollnak.

Én szívesen vagyok reaktív troll, nem tudtad? De olyan nagy lila fejű csúnya mocsári troll mint te, nem szívesen lennék. Én már rég a Dunába ugrottam ennyi fanatikus gyűlölettel.

És érdekes, most meg már nem vagyok egyenlő sedithel? Hogy-hogy? Csak nem átverekedte magát néhány elektron a szinapszisok között néhány kompetens troll-neuronig? Csoda történt!
:DD

De kihagyhatatlan a következő ilyen szépség is:

"Én nem sértődtem meg, mert nálad sokkal súlyosabb esetekkel is találkoztam, megértelek téged."

Ááá, ez nagyon kemény.

Ezzel is pár dolgot elárultál kicsi marcellita kedves személyiségedről. A különféle oldalaidon ahogy elküldöd az embereket a fenébe ... elhiszem hogy kicsit lila lehet a fejed. :D A vallási fanatikus élete nem lehet könnyű manapság.

A következő:

"Természetesen megértem azt is, hogy nem tudsz tartalmi választ adni arra, amit írtam, de hát ezek olyan dolgok, hogy nem is kell mindenkinek megértenie."

Aha, miután felróttad a szép kis egyenletedet, meg kinyilatkoztattad azt hogy a katolikus vallás logikusan bizonyítható (?), meg hogy a természettudományok kizárólag induktívak, meg hogy "Keppler", meg hogy a gravitáció nem bizonyítható, et cetera. Végtelen a sora ezeknek.

És állítólag te iskolába is jártál.

Nos én nagyon sajnálom azokat a 18. életévüket betöltött embereket, akik az általuk megtanult alapvető természettudományos elméleteket azzal intézik, hogy nem bizonyíthatóak. És így igazából nem tudnak/neem tudunk semmit. Ez a totális szellemi nihilizmus. Hát akkor ha ezek nem bizonyíthatóak, akkor hogyan lehetséges hogy itt kommetálsz? Hisz' ez sem bizonyítható?

Egy rakat kérdés feltettem őszentsége marcellita atyának hogy a legegyszerűbb matematikai bizonyítást hajtsa már végre euklidészi illetve schwarzschildi metrikában. De valahogy ez kihagyódott. Pedig előtted a lehetőség, hogy-hogy nem éltél vele?
(mert halvány lila matematikai "sejtésed" sincsen...ugye?)

Névtelen írta...

"Hogyha lesz értelmes reakció, szívesen válaszolok, addig is úgy látom, hogy nincs nyitott kérdés. Én elmondtam, amit tudni lehet, te pedig hallgatólagosan elfogadtad, amikor nem reagáltál rá."

Ez annyira álszent hazug szöveg, hogy szinte már tetszik. Főleg olvasva a klf. blogjaidon hogy küldöd el a melegebb égtájakra azokat, akik nem értenek a te vallási fanatizmusoddal egyet, hanem esetleg merészelnek valami más vallást gyakorolni.

:DDD

marcel írta...

Kedves draco!

Én

- mindig a saját nevemmel írok, a saját képemmel,
- nem keverlek össze Sedith-tel,
- nem mondtam, hogy Sedith 16 éves,
- nem mondtam, hogy a kommunisták bűnözők,
- nem érdekel a "végzettséged",
- nem lila a fejem, magadból indulsz ki, amit bizonyít, hogy egyszerre öt hozzászólást írsz,
- nem vagyok fanatikus,
- sohasem mondtam, hogy a katolikus vallás logikailag bizonyítható, nem is olvastad el, amit írtam.

Viszont a természettudományos elméletek tényleg nem bizonyíthatók, ez csak egy egyszerű tény. Milyen bizonyítást hajtsak végre...?! Más keresztnevét csúfolni pedig a legprimitívebb, legretardáltabb bunkóság. (Én örülök, hogy engem Marcellnak hívnak.)

Névtelen írta...

Nem lila a fejed? Ezt honnan tudod? Bizonyítsd!

Akkor kék?

Figyelj marcellita, te még a nevedet sem tanultad meg ill. nem tudod helyesen leírni. Vagy neked a Marcell=marcel ??? Netán marcellita?! :D

Persze értem, "Keppler" az Kepler.

Ki a "legprimitívebb legretardáltabb bunkó"? :D

"Viszont a természettudományos elméletek tényleg nem bizonyíthatók"

Ezt elmondtad már valamelyik tanárodnak is? És nem rúgott ki?!

Az durva lehetett.

Szerencsétlen természettudósok ilyen bizonyításokra fecsérelték az életüket. Mert ugye egy elmélet az egy dolog, bárki elmondhat bármit.

Node bizonyítani?

Értem már: te ezzel nyugtatod kis fanatikus lelkedet hogy mivel a vallási dogmák egészen biztosan nem bizonyíthatóak, akkor nehogy már e fölé kerüljön bármi is, és hogy a természettudományos modellek meg mégis bizonyíthatóak.

És a fenti linkjeid által megadott forrásokból tanultad azt hogy a természettudományok induktívak? Meghogy nem bizonyíthatóak? Ez komoly?

Ez valami posztmodern filozófiai szak?

De szerintem te sokkal inkább egyszerűen nehéz fejű vagy... :D Mert hogy ilyent állami finanszírozású helyeken sehol sem tanítanak az egyszer biztos.

Nos a többi ökörséged hogy "sedith hány éves" meg társai, - figyelemmel az előző postodra - meglehetősen zagyva.

Biztos "a 16 éves kislány blogja" felszólalás is különvonattal jött, ugye? :DDD Vagy már azt sem tudod mit írsz két perccel előtte? Esetleg te molesztálsz 16 éves kislányokat?! Ejnye, te kis perverz.

Node hát ezt a szellemi színvonalat már tényleg nem lehet követni...

Névtelen írta...

WTF.

Jó kis blogbejegyzéseid vannak, van ám egy színvonaluk:

"Ez kicsiben az egész ország sorsa: megöli a rossz a jót, az ateista a keresztényt (1945-1990), a kommunista a magyart (1956), a bűnöző a rendőrt."

by marcellita egy blogján

Aha, értem marcellita. Te nem vagy hazug.

LOL

Marcel hülye vagy? írta...

Marcel, te nagyon hülye vagy! Aki pszichopatákkal így képes vitatkozni, az csak hülye lehet. Tudod, ha a Lipótmező még működne, ez a barom már ott lenne, akkor kivel vitatkoznál? Megvan a maga baja, tudod az elvtársnő nem tudja kielégíteni.

Neked Marcel meg nincs jobb dolgod? Ennyire hiú vagy, hogy egy véglény intelligenciáját sem elérő humanoid fröcsögő kommentjeit nem tudod ráhagyni? Itt az ideje, hogy abbahagyd! Már rég elintézte az a barom saját magát, nem kell neked itt még hozzászólnod. Fürdik még egyet saját szellemi hányadékában, atán ha nem reagálsz rá, egyszer csak tíz-húsz válaszolatlan komment után abbahagyja. Hogy akkor mit csinál? Előveszi, és játzsik vele, mert az elvtársnő nem biztosít neki mást. Ha nem így lenne, ezt a kommentsort se rittyentette volna ide.

marcel írta...

Kedves draco!

Tudod, a Marcell nevet nem a magyarok találták ki. Kb. minden más nyelven "Marcel". Valami attól lehet igaz, hogy nem bizonyítható, ezt is már rég leírtam.

Kértem viszont, hogy akár csak egyetlen utalást, irodalmi hivatkozást, internetes linket mutassatok, ahol egy természettudományos elméletet bebizonyítanak. Könyörgök, csak egyet! Hiszen ha van ilyen, akkor egyet csak tudtok mutatni... Légyszi-légyszi! Sőt, pont a tanárom mondta, hogy nem bizonyíthatók.

Draco : elte ttk - 0 : 1

De biztos az elte is egy katolikus egyetem, ahol csupa fanatikus van... Sőt, igazából mindenki fanatikus, aki nem te vagy.

Emlékszel, amikor kb. egy éve még egy ismerősöm blogján trollkodtál - aki akkor épp 16 éves volt -, akkor használtál egy kifejezést, amit az ő ismerőse beírt a keresőbe, és kidobott téged... Nem én kerestelek, én nem foglalkozom ilyenekkel, csak érdekességképp szóltak, hogy "nézd már, ez a troll Sedith férje". De végülis jó, mert sokminden érthető pszichológiailag.

Még kérdés?!

Trebitsch-Lincoln Ignác írta...

Sedith férje? Megtalálta a zsák a foltját! Összeillő pár! Egy gumiszobába.

marcel írta...

Kedves draco!

Hogy az ateista diktatúrában az ateista kormány irányította ateista bírók sok keresztényt csak a kereszténysége miatt bebörtönöztek, halálra ítéltek, ez egy tény. Hogy '56-ban a kommunisták hadsereggel harcoltak a magyarok ellen, az is tény. Hogy egy elítélt bűnöző megölt egy rendőrt, ez is tény. Én azt mondtam az előbb, hogy a kommunisták - en block - nem bűnözők. Hol van ebben a hazugság?!

Draco, az a baj, hogy egyrészt nem ismered a szavakat, másrészt nem érted meg, hogy mit ír az ember. Lehet óvodás módon csúfolódni, meg ötezer oldalt írni - le kell győzni a másikat -, de igazából neked a blog egy "write only memory". Neked nem kell vitapartner, elvagy magadban is a saját problémáiddal.

Marcel hülye vagy? írta...

Mit csodálkozol Ignáci? Az elmekórtani esetek vonzzák egymást.

Viszont Marcel is kezd hasonlítani rájuk. Ha nem fejezi be, visszafordíthatatlan lesz!

Marcel hülye vagy? írta...

Marcel! Kibírod! Nem reagálsz! Hagyod, megfulad úgy is saját hányadékában! Nincs benned hiúság, semmi sem kényszerít, hogy reagálj rá!

Névtelen írta...

Ez érdekes. Lehet hogy valaki telebeszélte a fejed hogy én vagyok draco, de én megsúgom neked hogy én az igazi trébics vagyok, bárki bármit is mesélt be... :D

Ó, és milyen érdekes ez a hangnem váltás marceltől.Szinte fuvolázik...:D

Azt mondja hogy "kedves". De hát én nem vagyok kedves, már megint valaki telebeszélte a fejed, vagy ez is egy személyiségtöredék?

Valahogy nem lehet azzal a pár trágár oredenáré illetve trollozó, hülyéző extrementumos dolgokkal összetenni. Totális törés. Vagy már ennyire belilult a fejed?

És ez most melyik személyiségmag? Van külön nevük is? Marcel, Marcell, marcellita, Gőgös Gúnár Gedeon, pistabácsi? Hm?

És ÉN egy 16 éves blogján? Vagy bocs, akarom mondani draco? Esetleg meg is tudod mutatni?

Nem keversz te össze valakivel? Mert egy kifejezést használtam ?! Ez már egyre súlyosabb orvosi eset :DDD

Én ugyanis nagyon kevés helyre járok írogatni. Mirjam blogjára írtam bevallom, és akkor is veled vitatkoztam marcellita, nem mással. De mivel nem akartam Mirjam blogját elrontani ezért inkább elmentem onnan. Már nem is emlékszel?

Esetleg hogy jól szórakozzunk adsz egy linket a 16 évesről? Ne legyél már ennyire gonosz! :D (nehéz lehet egy skizoid paranoiással együtt élni)

Érdekes lehet hogy az ELTE-re hivatkozol, én az ELTE-n illetve BME-n is mást hallottam. Esetleg megadnád a tanárod nevét? Hátha összefutunk vele mostanság... A neved úgy is tudom (Gőgös Gúnár Gedeon), oszt' majd rákérdezünk hogy is volt ez nálad.

Egy linket kérsz? Hogyne. De én inkább egy esti középiskola linkjét adnám meg neked. Tanulni soha nem késő. Ott kapsz annyi bizonyítást, hogy tényleg belepistulsz, nem hogy marcellita.

És... valahogy rendre átugrasz az induktív marhaságod felett. Milyen érdekes, pedig engem az összes közül mitn mondtam - egyéb okok folytán - ez tényleg érdekelt volna.

Egy isten + egy isten = két isten ... ;D

És postazárási hír:

Marcel, megállapították ismét hogy "hülye vagy" :DDD (nem én voltam!)

Névtelen írta...

Ezek a postolók annyira moolatságosak. Legalább tanulnának meg hejjesírni... ;D

Névtelen írta...

"... - le kell győzni a másikat - ..."

Hát már megint ez a győzni akarok paranoia?

Ez olyan Hitler-szindróma, azért mondom most olvastam a kedvedért róla.

Marcel hülye vagy? írta...

Marcel te tényleg hülye vagy?

Trebitsch-Lincoln Ignác írta...

Te hülyevagy engem ne nevez Ignácinak. Ne attam rá engedéjt!

Igaztalan Trebics írta...

Ne csináljatok már magatokból bolondot! Itt valaki a bolondját járatja valakivel!

Névtelen írta...

Sedith, én már rég kimoderáltam volna ezt sok ótvar bunkó gyökeret. Azért mégiscsak kéne egy határ!

Marcel hülye vagy? írta...

1. az előző nevemben írt bejegyzést nem én írtam. Minimális blogetikája sincs az őrjöngő névtelennek. Más fajta etikája sincs, hisz az "erkölcsi kódjuk lejárt". Eggyel több ok Marcel, hogy hagyd a fenébe.

2. Nem fog Sedith törölni, mert élvezi. Ez az egyetlen élvezete. Ha esetleg mégis, akkor a férje kommentjeit nem fogja. Azt hiszi, ezzel a vak fanatikus igazságuk marad csak fent. Valójában ezzel még jobban lejáratják magukat. Bár nem tudom, ennél lejjebb lehet-e járatni?

Marcel hülye vagy? írta...

3. Ha mégis én írtam volna, azért nem vállalom a felelősséget.

Ez még lemaradt.

Névtelen írta...

Ennyi gepiesen es rovarszeruen ismetlodo vallasi fanatikust mar reg nem lattam. Persze okokat keresni a hirtelen egyuttes megjelenesukhoz nem lehet.

Sedith azert nem tiltja le a hozzaszolasokat hogy a hulyek meg nagyobb hulyet csinaljanak magukbol. Es ami meglepo hogy ezt szo szerint meg is teszik.

Az szamomra meglehetosen erdekes kerdeseket vet fel, hogy vajon mindezzel hogyan szamolnak el a kereszteny lelkiismeretuk szerint? A hamis neveikkel, hazugsagaikkal, az aggressziv tragarsagukkal, hadd ne soroljam tovabb.

Nagyon inkorrekt a vadaskodasuk mar csak azert is mert ok jottek ide es nem sedith ment az o kreacionista katolikus blogjaikra trollkodni. Es ami szep hozza hogy meg ok vannak felhaborodva. Nekem sikerult megneznem parat a blogjaik kozul es inkabb nem minositenem. Annyira unatkoznak es annyira hijaval vannak ismereteiknek hogy vallasos elvakultsaguk ilyen helyekre vezerli oket.

Sedith irasainak van egy sajatos stilusa bloghoz merten mar tul is lepte ezt a szinvonalat. Es erre jon a sok sajat erobol nem tul sok mindenre kepes ember es kritizal. Milyen alapon? Ha valami jo magyar szokas akkor ez valoban az.

Physica írta...

Bármilyen hihetelen kedves idetévedt olvasók, ebben a hosszas, néhol beteges "asztali beszélgetésben" van némi komolyan veendő mag. Nem arra gondolok, hogy vannak elmegyógyászati kezelésre komolyan rászorulók, hanem arra, hogy ez a dedukciós-indukciós fizika megérdemli, hogy elgondolkodjunk rajta.

A természet megismerése elsődlegesen deduktív. A fizika tudományában ez a kísérleti fizika. Mérnek, a mérést megismétlik százszor, ezerszer, a kezdeti és peremfeltételeket variálják, és újra mérnek. A mérési eredményekre a legjobban illeszkedő függvényt írják fel. De ez semmit nem bizonyít, mert semmi biztosíték nincs arra, hogy ezer mérés után az ezeregyedik is ugyanazt az eredményt hozza. Sőt sokszor nem hozza. Ilyenkor ez az egyetlen mérési eredmény a törvény érvényességét megdönti. Jó példa erre a müonok esete. A newtoni mechanika szerint mire a Föld felszínét elérnék, már rég el kellene bomlaniuk. Elérik a Föld felszínét. Tehát a newtoni mechanika megdőlt. Fénysebesség közelében használhatatlan, annál jóval kisebb sebességek esetén pedig csak azért használjuk, mert a hibája olyan kicsi, hogy a mérési pontosság alatt marad nagyságrendekkel.

A fizika másik ága az elméleti fizika. Ez próbálja a kísérleti fizika eredményeit bebizonyítani. Sok mindent még nem tud. Azt a híres gravitációs erőtörvényt, amit fentebb láttam, se tudta, mert a gravitáció természetét még nem fejtette meg. Az elméleti fizika tételeket állít, amiket bizonyít. A bizonyítás nem más, mint visszavezetés olyan tételekre, amiket már bizonyítottak. A végén elfogynak a bizonyított tételek, ezért néhányat (minél kevesebbet, annál egzaktabb a tudományterület) kineveznek axiómának, amit nem bizonyítanak, hanem elhisznek. Furcsa, de itt egy hit jellegű tényező lép be a természettudományba. Ilyenek a Newton axiómák a mechanikában, amiket a relativitáselmélet korrigált, a hőtan főtétetelei vagy a Maxwell-egyenletek az elektrodinamikában. Az axiómák a tudománytörténet során változnak. A Newton axiómákat nem a mai formájukban írta le Newton, Lagrange egybe foglalta őket, Einstein jelentősen korrigálta, és még ki tudja, milyen változtatások lesznek, ahogy fejlődik a fizika. Az elméleti fizika tételeit mindig a kísérleti fizikusok mérései döntik meg, hogy aztán az új axiómákra új fizikát építsenek az elméleti fizikusok.

Ilyen módon a fizika ugyan a természet leképezése, de nem pontos képe. Nem a természetben létezik, hanem a kollektív tudatban. A természet erről nem sok tudomást vesz.

Eddig, amit írtam, nem képezheti vita tárgyát. Minden fizikával nem csak iskolai kényszerből foglalkozó ember tudja. A kérdés nem is ez! Van a fizikának hit jellegű aspektusa. Az axiómákat nem tudjuk, hanem feltételezzük, sejtjük, vagyis teljesen ugyanaz az ismeretelméleti lényege, mint az istenhitnek.

Vigyázz bármelyik oldal! Eddig még nem is foglaltam állást, melyikőtökkel értek egyet! Ha már cáfolaton töröd a fejed, akkor azt csak azért teszed, mert házőrző kutya módjára mindenkire rá akarsz morogni, aki nem falkabeli! De én még nem írtam semmit arról, melyik falkában vagyok! Inkább kérdezek előbb! Figyelj, és ha a erre korrekt, de nem feltétlenül szubjektív dolgoktól mentes választ adsz, akkor ez a vita normalizálódik. Ha kerülöd a tárgyszerű választ, akkor nem itt a helye ennek a beszélgetésnek, sajnos ennek a lapnak a látogatásától mindenkit óvni kell.


A kérdés tehát:

A fizikai axiómák elfogadása és az istenhit azonosan "hit"-nek nevezhető? Valamelyik a kettő közül nagyobb bizonyossággal bír? Ha igen, miért, ha nem, miért nem?

marcel írta...

Ui.:

http://nelegyereformatus.blogspot.com/2010/10/nelegye-tudatlan.html

Sedith írta...

Physica, összekeverted az indukciót a dedukcióval.

Ez nem morgás, csak gondoltam szólok.

Névtelen írta...

Sedith nem illik ilyen csúnyán lealázni az ide írókat az összeollózott munkájukkal. Miért nem teszel úgy mint a többi rendes lány, ahogy az emberek elvárják tőled, és szépen ártatlanul elsiklasz az ordenáré hiba felett?

Nem szép dolog egy megtévesztően rózsaszínbe öltöztetett blogon az okoskodni vágyó férfiembert ilyen szégyenteljes módon lealázni... ;D

Congrat... ;)

Nem figyelek oda és máris ez van.

Physica írta...

Igen, valóban eltévesztettem, és amikor átolvastam, megint csak átsiklottam felette. Tehát helyesen:

"A természet megismerése elsődlegesen I N D U K T Í V. A fizika tudományában ez a kísérleti fizika."

Köszönöm, hogy észrevetted!

Tehát elolvastad. És a kérdésre van válaszod?

Kedves névtelen!

Igen, úgy ollóztam össze. Keresd meg honnan! Azt a könyvet ugyanis a saját nevemen adtam ki, nem nickname mögül. (Ezt vedd bemutatkozásnak!)

Trebitsch-Lincoln Ignác írta...

1. ne merészelj még egyszer a nevem alatt írni sedith férje névtelen senki!

2. Hogy miért nem mer sedith moderálni? Miért túri a névtelen senki ordenáré stílusát, tudatlanságát, műveletlenségét? Hát mert otthon is ez folyik. Sedihtet percenként lealázza ok nélkül. Dehogy mer ellentmondani az asszonyka.

3. Ez a phísica poszt jó! Ezen még nem gondolkodtam, de igaz. Azt írnám elsőre, hogy isteni lényről közvetlen induktív tapasztalatom nincs. Igaz, Grönlandról sem, elhiszem azoknak, akik ott voltak. Sokan állítják, hogy az istenséget meg lehet tapasztalni. Én akkor vagy nem veszem észre, vagy elkerült ez a tapasztalat. Vagy mások tapasztalata hamis. Elvileg bármelyik igaz lehet. Innen kezdve nekem szubjektívvá válik a kérdés.

igazi trebitsch írta...

WTF?! :D

Először is. Már írtam választ de, akkor most ezt. Ezek spotok mindent ütnek.

Fizika haver.

Szerintem te ne írj könyvet, ha 4096 karakteren belül ilyen ordas baromságokat tudsz azonnal leírni. Azt látom hogy odafigyeltél hogy a megfelelő helyekre vesszők kerüljenek a megfelelő mondati elemek közé, de arra hogy szó szerinti ÖKÖRSÉGEKET illetve egyszerű szólehagyásos és nyelvtanilag így értelmetlen mondatokat elkövess, arra már nem.

Te könyvet írsz? Akkor én Jane Austen és/vagy Stephen Hawking vagyok. :D

Ugye ezt hívják annak, amikor a hülyeség szorgalommal társul?

Megalol!

Nem mellesleg jöhetne a kedves neved is, írd ki, ha már vered a melled.

Mi ez a újabb hülyeség, ha én könyvet adok ki az a nevem hogy "fizika"?

Remélem nem Grandpierre, Jeszenszky, László Ervin a te neved. Esetleg Müller Péterre gyanakodtam még, de rájöttem hogy ő azért ha tartalmilag nem is, de formailag igenis tud írni.

A te fogalmazásod a jelek szerint az érettségi szintjét nem üti meg, ezért nem javaslom hogy hosszabb írásokat leközölj. Bár az emberek szeretnek hülyét csinálni magukból, ezt látni klf. tv show-kban is..

...

Hehe. Linkoln-Trebics, te bitorlod az én nevemet. Kis huncut álszentke. Már megint a szálka és gerenda esete ? :D

És a végére ennek a postnak az ultra megalol része, exklúzív híradás:

marcel kistestvér nevű klónocska BEMÁSOLT EGY INDEX FÉNYMÁSOLATOT HOGY BIZONYÍTSA HOGY "Ő BEZONY EGY FÉLÉVET JÁRT FIZIKÁRA"!

Ez most komoly? Ezt el kellene küldeni valami legalja.hu vagy valami hasonló helyre.

:DD

És akkor jöjjön pár dolog még.

Névtelen írta...

És az eredeti post.

Kedves Fizika haver.

Sedith nem kérdés hogy knock-outot adott neked. A pofára esés annál nagyobb, minél magasabb helyről történik. Ha te valamely felsőoktatási intézményben rontod a levegőt, akkor szégyeld magad, de méghozzá mélységesen. A marcellel együttes tekintélyelvű érvelési módozatért külön is.

Én már nem is nevetek, illetve ezt a részt már nem is magyarázom, mert annyira önmagáért beszél. Aki meg kíváncsi megnézheti a klf. fogalmi jelentéseket a wikin, vagy bárhol.

Ez most nagy szégyen, de nem sedithnek, akit "ti" valamiféle gumiszobába kívántok. Neki gratulálok.

Szóval Fizika. Bíztunk (?) abban hogy nem egy újabb klón nick vagy marcel és fanklubja társaságából. Habár rögtön érdekes az a "beteges" jelzős mondatszerkezeted, olyan mintha az álruha alól felfeslett volna azonnal a valóság.

Elég szomorú, ha te úgy korrigálod silánnyá az általad is furcsa módon bizonyítottnak titulált fizikai levezetéseket mint bármely más hittételeket. A te levezetésed egyenértékűvé alázza ezeket bármely hagymázas őrült képzelgésével is, - hogy most ne csak a kreacionista, akár a katekista tanításokat kritizáljam.

Ezt sugallod nagyon nagy erővel, főleg a laikus számára. Ez áltudománynak is gyenge.

Azt hiszem ez konkrétan nem posztmodern, hanem kreacionista fizika. Nem tudok gratulálni érte. Ha katolikus vagy akkor sem, mert a katolicizmus nem ért egyet a kreacionizmussal.

Ugyan történt az eddigi elvakult "induktív" című csőlátásos litániában némi-nemű korrekció, de a kreacionista dogma az még mindig dogma.

Persze, szép nevet adtam neki a "kreacionista" jelzővel, és ki vagyok én hogy ilyent tehetek?

Nem nehéz ezt megtenni, szerintem sedith is - aki inkább evolúció biológia terület felé tendál a jelek szerint - ráérezhetett volna akár ennek a kritikájára is. Mint ahogy egy lényeges blődségre rá is érzett.

Az első megállapításomhoz nem kell rajongani a fizika mint tárgy iránt, nem kell még marcel kétséges értékű fizika vizsgájával sem rendelkezni (habár még mindig elképesztőnek tartom hogy emberek ilyen mélyre süllyedve érveljen: kiteszi az indexét hogy megmutassa egy félévet tanult fizikát! Elárulom kedves marcellitának, hogy bármely normálisabb középiskolai fizika oktatás bőven fölötte van a kicsi vizsgájának).

Ez egyszerű logikai következtetés.

Névtelen írta...

Amihez már viszont némi-nemű részecske fizikabéli ismeret, illetve egyéb tárgybéli ismeret és otthonos mozgás kell az a zseniálisnak nem mondható "müonos" rész.

Aki müonokkal - egy rendkívül speciális leptonnal - példálózik illetve dobálózik, igazít helyre laikusok előtt newtoni klasszikus elméleteket, az egyszerű csaló. Idegen köpenyekbe burkolódzó megtévesztő. Mert a fizikához az biztos hogy nem ért.

Ez az ágyúval verébre eset. Illetve demonstratíva keresett valami nagyon különösen hangzó szót, egy nehezen érthető tudományterületről amelyről a nagyközönség valószínűleg keveset tud. Ez öngól volt.

Ebből könnyen valószínűsítem hogy te a természettudományokhoz általában sem értesz. Mert a természettudomány gondolkodásmód, nem pedig ismeretek kusza halmaza. Ezt mondjuk Carl Sagan így mondaná egyszerűen meg neked.


Lássunk pár kiemelést.

"A fizika másik ága az elméleti fizika. Ez próbálja a kísérleti fizika eredményeit bebizonyítani. Sok mindent még nem tud."

Nos a világon létező összes természettudományos elmélet közül a kvantum mechanikában felírt tételek a létező legpontosabbak (gyengébbek kedvéért a legbiztosabbak).

A kvantum mechanikai tételeket sorban rögtön követik az invariancia, ekvivalencia illetve spec.rel. és ált.rel. elméletek. Pontosságban.

Ezt, ha fizikával foglalkoznál valóban, akkor tudnád hogy szinte közhelyszerű.

Ahhoz hogy bármit fel tudjunk írni ahhoz szükséges egy meglehetősen egzakt nyelv, ez pedig a matematika. Természetesen a matematika sem öncélú és érinthetetlen, a fizikai törvények kihatnak rá is. Ezért kértem meg kedves marcel barátunkat az egy meg egy levezetésére. Szerintem halvány lila fogalma sem volt miről beszélek. Pedig az összes szükséges feltételt megszabtam, nem kellett volna pl. teológiai alapokra helyeznie magát.

És ami fontos azon túl hogy ezeknek a tételeknek/elméleteknek a pontossága néhány milliótól a meghatározhatatlan nagyságrendig pontosabb mint bármiféle hittétel, az az hogy a természettudományok MINDEN ESETBEN MEGHATÁROZZÁK AZ ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETÜKET, megvonják a saját határaikat.

Erről sincs halvány lila fogalmas sem, mert különben nem írtad volna azt amit írtál.

Fizika! Már ez nagyképűség és hazugság tőled.

De lássuk tovább.

"A bizonyítás nem más, mint visszavezetés olyan tételekre, amiket már bizonyítottak."

Ugyan többször önellentmondásba keveredtél, de ez a mondatot számomra - mint aki rajong a fizika tárgyáért - kiemelendő zagyvaság. A fizikai tételek valóban építenek a korábbiakra, csakhogy azokon mindig pontosít. Van amikor nagyon nagy nagyságrendekben pontosít. Innentől eléggé értelmetlenné válik a további mondatfűzésed.

"...amit nem bizonyítanak, hanem elhisznek."

A (természet)tudományban nem hisznek el addig semmit sem amíg nem bizonyítanak. Ez alaptétel, ha ilyent mondanál egy fizika vizsgán kirúgnának.
Ezt egyébként elviekben minden felsőoktatási intézményben tanítják, a tudományosság kritériumai címszó alatt valamilyen formában.
De ráadásul annyi tudomány filozófiai összeollózás történt (ugye ebből az ollózásból eredhet a sedith által is feltárt ordas hiba), hogy az rendkívüli csoda, hogy nem olvastál Bertrand Russelről és az ő teáscsészéjéről. Ajánlom figyelmedbe, különösen azért mert ezen a blogon szinte biztos hogy már volt szó róla. Ezeket valahogyan figyelmen kívül hagyják a hívők.

Névtelen írta...

Következő:

"Furcsa, de itt egy hit jellegű tényező lép be a természettudományba. Ilyenek a Newton axiómák a mechanikában, amiket a relativitáselmélet korrigált, a hőtan főtétetelei vagy a Maxwell-egyenletek az elektrodinamikában."

Ez már nyelvtanilag is kissé zavaros, (habár könyvet ír, de a 4096 karakterszámon belül ez sem megy) de fogadjuk el, az elütés bárkivel előfordulhat netes közegben. (?)

Azonban az üzenete egyértelmű: a hitet a természettudományok (most épp a fizika) elsődleges alapvetései közé kívánod felkonvertálni.

Newton tételeit Einstein nem változtatta meg, azok még mindig abban a formájukban léteznek. Ez mondjuk általános és középiskolás tananyag.

Einstein kiegészítette illetve hozzátett. Olyan mintha megvolna egy mondatod és még hozzáírnál valamit. A korábbi is bizonyított volt, legfeljebb pontosították az érvényességi területét.

Illetve Einstein elméletei is mára már annyiszor és annyiféleképpen bizonyított hogy már túlbizonyítottságban szenved.

Az bulvár újságírók követnek el olyan tudománytalan írásokat, hogy "megdőlt ez és ez a tudományos alaptétel aka axióma". Nos ilyen elég ritkán következik be, én az elmúlt néhány évtizedből nem is tudok ilyenről beszámolni.

És te ezt a bulvár laikusi fogalmazási stílust követed. Ez nem hiba, hanem egyszerűen annyit jelent hogy nincs közöd a tárgyterülethez.

Írhatsz ettől függetlenül a fizika tárgyról személyes véleményt, de az, hogy magadat valamiféle hozzáértőnek próbálod beállítani, az szimpla csalás.


"Ha kerülöd a tárgyszerű választ, akkor nem itt a helye ennek a beszélgetésnek, sajnos ennek a lapnak a látogatásától mindenkit óvni kell."

Valahol valamit nagyon eltéveszthettél, mert sedith nem fizikus, és nem is fizika tárgykörben írt Éppen konkrétan történelmi illetve vallási kérdéskörben. Olvasni meg kellene tanulni, kezitcsókolom!

Hogy hogyan jött ide az erőltetett és hibás fizikai levezetés, azt nem tudom. Talán feltűnhetett volna, hogy a Dalai Lámáról illetve a Pápáról írt.

Majd elmagyarázod nekünk hogy melyik különvonattal tévedtél ide és erre a kérdéskörre.

Tehát akit a nem épp' könnyű elméleti fizika tárgyköre érdekel, az tényleg ne (csak) sedith oldalait látogassa. Sokkal inkább vegyen tankönyvet és ehhez másodlagosan esetleg látogasson ilyen szakirányú fórumokat, blogokat ( az biztos nagyon kevés van amelyik nincs tele olyan áltudósokkal mint "Fizika").

És amit végül már sokadjára leírunk, az az "egyenlet" ... én erről már ugyanúgy nem szeretnék beszélni mint a "deduktív-induktív fordulatról". Mivel hogy teljesen felesleges: te láthatóan nem értesz hozzá, mások meg vélelmezem 99%-ban laikusok (ami nem jelenti azt hogy nincs eszük!).

Marcellita elvársnőt pedig kihagynám eleve ebből a körből.

Megjegyzem, én meg csak egy (kivételesen) szomorú, fizika tárgy rajongó vagyok ... és nem mellesleg az egyetlen és hamisítatlan igazi trebitsch ;D

ps.: Fizika, sajnos nem nehéz kikövetkeztetni melyik "falkában morogsz", de ami nagyon rossz, az az, hogy attól lehet tartani hogy örök életedre ott is maradsz.
És azért szólj marcelnak arról, hogy a nemcsak a fizika de az összes természettudomány nagyban alapoz a deduktív módszerekre...Lehet hogy még mindig nem tudja/nem érti.

:D

Névtelen írta...

És egy kis egyszerűsítő és összefoglaló lábjegyzet, amely a laikusok számára érthetőbbé teszi a "müönos" részt. Az én könyvem nincs kiadva, de máshonnan azért idézhetek magamtól igaz? :DDD


" ... Az összes "anyagot" alapvetően tizenkét részecske építi fel. Csoportokra bontva:

Leptonok: tau-részecske, tau-neutrínó, müon, müon neutrínó, elektron, elektron neutrínó

Kvarkok: alsó, felső, ritka, bájos, le, fel. Minden kvark háromféle "színben" szerepelhet mint piros, zöld és kék (a színeket az határozza meg hogy hogyan reagál az erős kölcsönhatásra).

A kvarkokra hat az erős kölcsönhatás, a leptonokra nem.

Az anyag atomokból áll, az atomok elektronokból és atommagokból, az atommagok protonokból és neutronokból, a protonok és neutronok pedig az előbb említett kvarkokból. De van egy rakás más részecske ezen túl, a legtöbbjük gyosan elbomlik - a legtöbbjük kvarkok és antikvarkok kombinácójaként (pl. mezon) létezik egy rövid ideig. Természetesen a kvarkok között mindig ott a gluon, több kvark esetén mindig beleértendő.


Négy alapvető kölcsönhatás létezik: a gravitáció, az elektromágnesesség, valamint a gyenge és az erős magerők. Kvantummecjanika szintjén ezeket az erőket virtuális részecskék cseréjeként említik, holott a graviton létezését (amelyik a gravitációs erő virtuális részecskéje) még nem sikerült igazolni.

Az elektromágnesesség közvetítő részecskéje a foton. A két töltött részecske közötti kölcsönhatás annak az eredménye, hogy fotonokkal lőnek oda-vissza egymás között. A foton egyfajta virtuális üzenetet közvetít hogy a céltárgy miként válaszoljon a kérdéses erőhatásra (azonos töltés távolódás, különböző töltés közeledés).

Az erős magerő közvetítő részecskéje a gluon - a kvarkok egymás között gluonokat cserélnek. A gyenge erő pedig gyenge mérték bozonokból áll. Radiokatív bomlást idéz elő az urániumnál és kobaltnál. A gluon is bozon és a foton is bozon.

Két kölcsönhatást (elektromágnesesség és gyenge kölcsönhatás) sikerült már egymással kapcsolatba hozni, elektrogyenge erővé egyesíteni.

A hadron a kvarkok és gluonok együttesét jelenti ugye ahogy azt már kicsit másféleképpen olvashattuk.

Ez ugyan nem a teljes kép, de legalább van benne némi rendszer..."

Névtelen írta...

És azért hogy lásd "kivel van dolgod", adok egy kis segítséget a kérdésedhez (elég szégyen, de a könyvedhez is ezek szerint). Pláne ha már ennyire filozófiai síkokon - amely mostanában az irracionális és terméketlen posztmodernizmus és kreacionizmus melegágya - kívánsz mozogni.

A XXI. század már rég nem arról szól, hogy ki hogyan tudja eldarálni a klf. ismereteket, illetve a feltett kérdésekre milyen válaszokat ad.

Arról szól hogy ki milyen helyességű és kvalitású kérdést képes feltenni. A helyes kérdésfeltevés visz előre a tudományokat és vele együtt a világot(ennyit a dedukcióról ismét ;D).

A kérdezés tudománya lesz a XXI.század tudománya, mivel rengeteg ismeret áll a rendelkezésünkre. Aközött szelektálni pedig a valóban helyes kérdezés tudománya lesz az egyedüli segítség.

A helyes kérdezés (nemcsak) emiatt a csúcsa az kreatív, absztrakt és intellektuel elmebéli képességeknek.

Előtte viszont helyesen el kell tudni sajátítani az ismereteket és a gondolkozásmódot.

A gondolkozásmód - mint előbb "említettük" azaz idéztem - az ismeretek felett helyezkedik el.

Fizika, a kérdéseid pediglen még az ismeretek szintjén is hibásak. Az ehhez szükséges gondolkozásmód meg láthatóan abszolúte hiányzik. A kérdéseid ennél fogva ilyen értékűek, és ilyen választ is lehet csak rájuk találni.

Ignorálandóak.

Physica írta...

Kedves blogolvasók!

Íme itt egy névtelen megtestesítője a félműveltségnek. Ezek azok a sajnos egyre szaporodó hallgatók, akik vizsgán minden bebiflázott dolgot elmondanak, ami a tételhez nem tartozik, de az első keresztkérdésnél elhasalnak. Én ettől a látványos hasalástól most megkímélem ezt a szerencsétlenül nagyra nőtt egójú alakot. A tudományos népszerűsítő könyvekből összeszedett ismeretfoszlányait aszerint rakja össze, hogy éppen milyen kulcsingerek érik. Itt pl. szemébe ötlött a müon szó, azzal kapcsolatban, hogy e részecske szenved el olyan mérhető idődilatációt, ami a relativisztikus mechanikát támasztja alá. Erre ő előszedi a 12. osztályos ismereteket az elemi részecskékről. Láthatóan fogalma sincs, mit is írtam. Fogalmai zavarosak, tudomány-módszertani ismeretei hiányosak. Nem fogott pl. a kezébe egy elméleti fizikai könyvet, ahol a tételek bizonyítási sora egymásra épül az axiómákra alapozottan. Ő már világmegrengető kérdéseket akar feltenni, de még azt sem tudja, hogy a Schrödinger egyenletnek nincs olyan megoldása, amiben ne lenne közelítés, így a kvantummechanika koránt sem olyan "pontos". Nem is példálózok tovább, mert ez az egész nem erről szól. Meg aztán nem is engedi a tudományos etikett, hogy idáig leereszkedjem.

Ami miatt érdekes ez az egész, az nem is fizikai, hanem pszichológiai kérdés. Már az első hozzászólásomban megjósoltam, mi fog történni. Ha az értelmes olvasó elemzi amiket írtam, nem derül ki belőle, hogy a névtelent vagy Marcelt kívántam-e megerősíteni. Egy kérdést tettem fel, a választ pedig nem adtam meg. Nem is fogom, mert itt nem látom értelmét.

Mit tett a névtelen? Ahogy megjósoltam, neki esik mindenkinek, aki erre a blogra merészkedik. Ez az ő felségterülete. Nem tudom, mi köti a bloggazdához, itt sok mindent írnak. Vagy ő maga, vagy a férje, mindegy (illetve neki nem mindegy állapota súlyosságát tekintve), mindenkit meg kell ugatni. Látom is magam előtt azt a házőrző kutyát, amelyik ugyanezt teszi. Először a szőrét borzolja fel a nyak körül, hogy nagyobbnak látszodjon. Ez nála az a fölényeskedés, hogy ő minden területen a mindent jobban tud, mindenki más téved. Régebbi kommentjeit visszanézve olyan állításait is megtalálhatjuk, amik a későbbieknek ellentmondanak. Mindegy, hogy mit állít, csak ellenkezzen a kommentelővel, és ő tűnjön a legokosabbnak.
A következő fázis az ugatás. Ilyenkor elveszti a modorát, agresszívvé válik. Időnként bele is harap a másikba keresve annak elírásait, melléütéseit. Az már mellékes, hogy a legtöbb és legorbitálisabb elütéseket ő véti. Ilyenkor már nem tud a tárgynál maradni. Hogy továbbra is vélt fölényét mutassa próbál még tudományoskodó fordulatokat bevinni, de ezek már egyre gyengébbek. Végül már csak személyeskedni tud. Általában a kommentelők megunják, és befejezik maguk részéről. Ilyenkor még egy pár kört egyedül is ugat, hátha itt van még a "betolakodó" a környéken. Nem ér az egész annyit, hogy nagyon régi "vitát" is visszanézzem, de nem az első, ami itt zajlott, legfeljebb Marcel kitartóbb volt, ami nem éppen erény ezen a blogon. Az utóugatás után pedig levonja a következtetést: a másik elmenekült, tehát, sikerült leterítenie. Valójában csak megunták a kerítés mögül ugató ideges tacskó ingerlését. Hogy ez a tacskóban azt a képzetet kelti, hogy a hozzá képest a másik kevésbé tacskó, az egyéni problémája. Ő a tacskókirály, ezt mindenki elismeri. Ügyes, bátor kutya! A kerítés mögül mindenkire tud vicsorogni. Neki védenie kell Sedith territóriumát. Hogy oda senki nem is akar belépni, azt nem fogta még fel. Különösen, ha még egyesek a kulcsukat a kerítésdróton huzigálják. Na én most elteszem a kulccsomót, mert még elkopik a kerítés. Egy darabig még ugat a tacsi, aztán önelégülten oldalba pisilja a kerítést. Dehát ez a tacsi adekvát viselkedésmódja!

marcel írta...

http://nelegyereformatus.blogspot.com/2010/10/nelegye-analfabeta.html

Fogadóóra: kedd, 14-16

Névtelen írta...

Hogy valaki ekkora hm..."troll" legyen! A köbön. Ennyire te se lehetsz ilyen ... el sem hiszem! :D

Jól van marcellita, tudjuk hogy senki nem olvassa a blogod (ha mégis és ellent mer mondani azokat elküldöd a ... szóval a közeli rokonához), és azt is tudjuk hogy szeretnél nagyon-nagyon okosnak látszani. Te szeretnél okoska törp lenni. OK, leülhetsz. :DD

De mi a jó ég közünk van itt blogolvasóknak és a blogírónak - egyáltalán bárkinek - a te lelki szegénységedhez?

És hogy-hogy most nem ezen a lúzer "Fizika" álnéven írtál ?!

Megkopott a fénye, mi? :D

marcel írta...

Kedves draco!

Én mindig a saját nevemmel írok. Csak azok nem úgy írnak, akik nem merik vállalni a véleményüket, mert önértékelési problémákkal küzdenek, mint pl. te. Hogyha nem érdekel a blogom, akkor miért néztétek meg tegnapelőtt óta nyolcszor?!

Mindegyik butaságot, amit velem kapcsolatban beírtál, deduktívan megcáfoltam, a te egyetlen "fegyvered" viszont csak az, hogy a másikat próbálod megsérteni. Ez nem vall egészséges lélekre, mert egy egészséges ember nem akar senkit megbántani. De tudom, ezzel szeretnéd a feleséged tetszését elérni, hogy "én majd jól rendet teszek", és beírod, hogy "fúj, kaki, pisi". Tudod, más dolog lelkesedni a fizikáért, és más dolog érteni hozzá, az utóbbi elsajátítása - több más dologgal együtt - a mérnökképzés fontos része.

Ja, és nem csak az explicit hazugság erkölcstelen, hanem az implicit is, amikor másban direkt a valóságtól eltérő benyomást szeretnél kelteni. Kedden lesz fogadóóra, mondtad, hogy jó lenne beszélni a tanárommal, üdvözöld a nevemben is, alig várom, hogy beszámolj, mire jutottatok!

Névtelen írta...

Te figyelj marcel, ezt most nagyon be fogod bukni. Teljesen véletlenül szinte biztosan ott leszünk a BME-n kedden más dolgunk miatt, elég sok mindenkivel fogunk ott találkozni. De ... miért van az az érzésem hogy Reichstag lesz belőled? :D

Mit szólnál ha előzetesen is elküldeném annak az embernek ezt a pár, nevében írt fanasztikus postot, hogy hadd lássa hogyan is élnek vissza a nevével? Hm?

Szerinted vajon feljelentene téged avagy sem? Beperelne avagy sem?

És mit szólna mindehhez a Dékán úr?

A vicces kis fizikus szövegedben munkahelyről hazajőve még annyi hülyeséget, pont fordított állításokat találtunk, hogy az már hihetetlen. Sedith alig bírja megállni, de szerintem kapni fogsz tőle is... :D

Én azt hittem ilyen emberek csak valakinek a fantáziájában léteznek, aki nem érvvel hanem lefénymásolja azt hogy ő járt fizika órára. Szerintem a kérdés csak az hogy minek? Amikor a szezont szó szerint a fazonnal kevered.

Apropó. Mit akarok én kiben kelteni? Beszélj egyenesen, ne sejtesse implicite sznob módon.

Arra gondolsz hogy szeretem a természettudományokat? Vagy hogy tréfás vagyok? Vagy mit?

ps.: honnan veszed hogy nyolszor néztem meg a blogodat? Csak én jóval többször! Én mutogatom mindenkinek... :D

Névtelen írta...

"Mindegyik butaságot, amit velem kapcsolatban beírtál, deduktívan megcáfoltam..."

Lollier...

Hol, mit, mikor? Érdekelne, legalább egy idézetet, plíz.

Ja hogy ilyen cáfolat nem volt...hiszen nem volt mit. Értem. :D

Névtelen írta...

"De tudom, ezzel szeretnéd a feleséged tetszését elérni, hogy "én majd jól rendet teszek", és beírod, hogy "fúj, kaki, pisi". "

Ilyeneket szó szerint te írogatsz, nem veszed észre? Nem tőlem idéztél, hanem magadtól.

És ilyenkor akkor mit mondasz magadnak?

"...a te egyetlen "fegyvered" viszont csak az, hogy a másikat próbálod megsérteni. Ez nem vall egészséges lélekre, mert egy egészséges ember nem akar senkit megbántani."

Hagyjunk is egy pillanatra engem, de akkor te nem vagy önnön fogalmaid és megállapításod szerint "egészséges lelkű"?

Nos és a haverjaidnak is szól a kritika?

Vagy ők a kivétel?

marcel írta...

draco írta:

Ez érdekes. Lehet hogy valaki telebeszélte a fejed hogy én vagyok draco, de én megsúgom neked hogy én az igazi trébics vagyok, bárki bármit is mesélt be... :D

Névtelen írta...

Te figyelj már marcel, azt nem draco írta. Azt egy névtelen írta. Valamit már megint benéztél... :D Nem tudsz olvasni?

Marcellita, most mondom utoljára: én az igazi trebitsch vagyok. Nem más, igazán elhiheted.

És amúgy ez egy "butaság" nálad?

:D

És ezt "deduktívan" hoztad össze?

És tehát a deduktivitásod ad hominem érvelési módozatra irányul egyébként is?

Ez igen.

Most döntsd már el hogy "fizikus" vagy vagy mi a jó nyavalya. :D

Névtelen írta...

...ráadásul arra sem emlékszik hogy ő mit írt egy órával korábban. Mert ez nem veled és az állításaiddal kapcsolatos, hanem velem á argumentum ad hominem.

Emlékeztetőül:

"Mindegyik butaságot, amit velem kapcsolatban beírtál, deduktívan megcáfoltam..."

similarthings írta...

Átolvastam . Micsoda elvakult hit . Tényleg vakon hisz abban amit leír . Vettem a fáradságot, megnéztem a mellékelt linkeket . Ott nagyon nagy szellemi űrt találtam . Ne legyen erre nagyon büszke a tulajdonosa . Nem kérek elnézést ezért .
Tényleg nem is lehet érteni mit keres itt. Még a saját üres és tartalom nélkül blogját is ennek alárendelte .
A Physica azonos a marcellel ? Lehet benne valami .
Kihangsúlyozandó, hogy nem valami jót tett marcel a keresztény ügynek . Az elején arra panaszkodott, hogy milyen sokan katolikus ellenesek . Nem lehetetlen az, hogy okuk van rá .

Névtelen írta...

Miből gondolod, hogy a másik oldal nem ugyanolyan elvakult? Mert a te oldaladon áll?

similarthings írta...

Nem hinném hogy elvakult lenne. Inkább gúnyos . Szerencsére nem tisztem megítélni hogy a másik oldal megérdemli e . Ami biztos hogy elgondolkodtató .
Jómagam nem tudok és nincs türelmem igényes blogot írni . Magamat meg nem járatnám le olyan mi történt velem ma történetű bloggal. Okom van rá. Ez a blog sem ilyen. Időnként meglepően összeszedett írásokat lehet látni . Ezért olvassuk néhányan . Gondolom . Időnként ez is csak egy átlagos blog. Azokat az írásokat , amelyek munkát takarnak azokat szerintem illene tisztelni, mert ezekkel azért munka van .
Valóban az egyik oldalhoz tartozom, ha ezt oldalnak nevezzük . Amennyire csak lehet azonban úgy gondolom hogy nem hit vagy vallási alapon tartozom egy oldalhoz . Hanem a képességeimhez mérten való gondolkozásom útján . Az eszközök, amelyek segítségével gondolkozom azok a lehető legjobban kipróbáltak és ellenőrzöttek . Egyszóval emberi mérték szerint a legjobbak . Vannak kézzel megfogható eredményei is. Itt írok vele .
Azt mondod hogy neked is ugyanez a véleményed . Mert csak hiszek abban hogy ezek kipróbáltabbak . Alapvetően nem zárom ki hogy igazad van . El is fogadom bármely állításodat . Azonnal , ha kiállják azokat a próbákat, amelyeket az én gondolati eszköztáraim kiállnak . Azonban még egyetlen természetfölötti keresztény hittételről sem bizonyosodott be ilyen . Ezzel nem mondtam újat. Nem állják ki azok a próbákat amelyeket az én gondolati eszközeim kiállnak . Ha kiállnák , akkor rögtön bekerülnének az enyémek mellé. Azok is az enyémek lennének és teljesen felesleges lenne kereszténynek nevezni .
Emiatt ha szimpátia alapon akarnám is, akkor sem tudnék ahhoz az oldalhoz tartozni mint te . Nem tudnék keresztény lenni . Hiába szépek a templomok . Katolikusként nem is lennék képes arra hogy kritizáljam a reformátusokat. Ha elém toppanna egy református zavarban lennék és csak annyit mondanék , hogy ha nekem is igazam van akkor neki is igaza van . Fordítva is ugyanez lenne . És ugyanez az iszlám vallásra is igaz lenne .
Szívesen beszélgetnék erről tovább , habár valahol időpocsékolásnak veszem. Most is túl időt pazaroltam erre. Tekintve a jelen helyzetet inkább csak egyszeri véleménynek írom le .

Névtelen írta...

Bocsi, de én kérdeztelek, viszont a kérdésem az egyetlen hozzászólásom volt. Sokáig néztem, mi folyik itt, aztán megeresztettem egy kérdést. Nem tudom, mihez képest ugyanaz lenne a véleményem - ahogy írtad.

Válaszod korrekt! Nekem tetszik. Hogy Marcel és Trebics beléd kötnek, az velőszínű. Ők már elvesztették az önkontrolljukat. De ne törődj velük!

Amit írsz, lehet a Phisika kérdésére is válasz. A kérdés bennem is megfogalmazódott, csak én a }hit{ kifejezés helyett a }hipotézis{-t használom. A hitet meghagyom a vallásosnak. Teljes bizonyság valóban semmire sincs, ezer eset után az ezergyedik valóban egyetlen ellenpélda által természeti törvényt módosíthat. Nem azt jelenti ez, hogy az ezer eset hamis volt! Azok a módosult, fejlesztett természeti törvény aleseteit, speciális feltételek melletti érvényesülését jelentik. Így egyszerre van Phisikának igaza, hogy új tételt írnak, és Trebicsnek is, mert ez olyan, mint amikor egy mondathoz hozzáírnak. A toldott mondat pedig már nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, és szerencsés esetben pontosabb leírás a valóságról.

Milyen kár, hogy itt a nagy vitázók a közös pontok megkeresése és a véleménykülönbségek élményként megélése helyett egymást püfölik!

Névtelen írta...

És még egy dolog, a reformátusok kritizálásáról. Milyen érdekes, hogy a keresztények panaszkodnak, "üldözve" érzik magukat. Aztán egymással sem jönnek ki. A kat és ref vallás közti különbség olyan pici, hogy egy valódi üldözés esetén nem hinném, hogy szétválasztaná őket!

Névtelen írta...

Bocs hogy megzavarom, de most éppen "jön" igazi trébics... ;D

Névtelen írta...

Jajj, hát megjelent "Fizika" egyik eddig rejtőző kommentje ...!

Öröm és bódottá.

A magát tudós elmének beállító emberünk a nem rövid, sok kötőszóból álló kommentjének több mint felét argumentum ad hominem érvelésnek szentelte valahonnan nagyon ismerős stílusban. Vajon hol is olvashattunk ilyen? :D

Persze most már azért már láthatóan próbált odafigyelni az ollózás közben hogy orbitális hülyeséget nem beszéljen. Nos azért most sem sikerült neki. :D

"Íme itt egy névtelen megtestesítője a félműveltségnek."

Mondja ő (az a neved hogy "Fizika"?), aki nem tud különbséget tenni olyan alapvető fogalmak jelentése mint a deduktív és induktív szó között. De azért nem ereszkedik le tudományosan ... :D
Ha valóban az volna aki volna, akinek ezek a szavak annyira hétköznapiak lennének számára mint egy autószerelőnek a karburátor, és így akkor ilyen hibát nem is tudott volna ejteni. Fizikai képtelenség, olyan mintha zöldet írtam volna a piros helyett. És azt mondja hogy még át is olvastam mielőtt közzétette!.
Ha megnézzük a szövegkörnyezetét, akkor is láthatjuk, tapasztalhatjuk hogy ez tudatlanságból azaz össze-vissza másolásból eredő hiba.

És erre meglepő módon ezzel érvel ugyebár (nem kicsit lol):
"A tudományos népszerűsítő könyvekből összeszedett ismeretfoszlányait aszerint rakja össze, hogy éppen milyen kulcsingerek érik."

:D

Csak nem magadból indultál ki? Habár szerint te ilyeneket sem olvasol, ha a tippem helyes. Mert érdektelen vagy a témához, ugyanis te egy vallási fanatikus vagy.

Folyt.köv.

Névtelen írta...

A folytatás:

"A newtoni mechanika szerint mire a Föld felszínét elérnék, már rég el kellene bomlaniuk. Elérik a Föld felszínét."

"Itt pl. szemébe ötlött a müon szó, azzal kapcsolatban, hogy e részecske szenved el olyan mérhető idődilatációt, ami a relativisztikus mechanikát támasztja alá."

Hát "Fizika" haver, ha van fizikából felsőoktatási intézményben vizsgád, akkor dugd el valahová, és ne is villogj vele.

Ugyanis kedves "Fizikából Egyes" haver, már mielőtt a müont felfedezték volna az idődilatáció (és vele együtt a hosszkontrakció is) réges-rég téma volt. Ugyebár már Lorentz is felvetette ezt a témát.

De te csak a wikipédiát olvasod, igaz, és gyorsan kiragadtál onnan egy önmagában zavaros infot, amelyet te magadban helytelenül kiegészítettél? :D

Nemcsak a laikusoknak hanem neked is akkor elmesélem. Hátha tanulsz valami hasznosat is most.

Einstein bácsi volt az első aki pontosította a newtoni elméleteket. Ezért szeretik annyira őt. Először a spec.rel majd az arra szorosan épülő ált.rel. elméletekkel. Az általános relativitás elméletet igazolták mind elméleti mind gyakorlati úton, egyik Schwarzschild 1916-ban másik Eddington 1919-ben. Ezek voltak az első igazolások (bizonyítások, amelyet te mintha eleve tagadnál valami kreacionista-popsztmodern módon). Ezt követő években számtalan neves és noname tudós igazolta ezeket az eredményeket különböző módszerekkel.
Az idődilatáció a relativitás elméletek része kedves "Fizika". Innentől kezdve a newtoni fizika kiegészítését vagy pontosítását már 1919.november 7-e óta hivatalosnak tekinthetjük, amikor ez a Londoni Times magazinban szenzációként megjelent azaz hivatalosan bejelentették.

Szóval a kissé fafejű megállapításoddal - miszerint a 30-as évek végén felfedezett müon döntötte meg a newtoni elméleteket - nagyon nagy hülyeséget mondtál. És még akkor finoman fogalmaztam.

Node sebaj, ennél nagyobb hülyeségeket is mondtál. A blogíró szőke leányzó, aki nem is ezzel foglalkozik simán észrevette, hamarabb mint én.

:D

"Ő már világmegrengető kérdéseket akar feltenni, de még azt sem tudja, hogy a Schrödinger egyenletnek nincs olyan megoldása, amiben ne lenne közelítés, így a kvantummechanika koránt sem olyan "pontos". "

Milyen világmegrengető kérdéseket? Hol tettem fel ilyent? És most akkor a "kvantummechanika koránt sem olyan "pontos",az akkor milyen "olyan"? Esetleg pontosítsd vagy félreértem... :D

És mi az az - idézem mégegyszer - "koránt sem" ?!

Még magyarul sem tucc'? :DD

És ezt te most komolyan mondod? Ezek szerint te valami új fizikát ismersz (ezért a neved "Fizika" ugye?)?

Természetesen újból elő kellett szedni valami orbitális dolgokat mint pl. a Schrödinger egyenletet. Ugye ez is milyen jól hangzik, miért nem valami mást szedtél elő? Ez már végképp csak annyiban kapcsolódik a témához hogy kvantummechanikáról már volt szó itt is korábban.

Hidd el nekem kedves "Fizika" hogy a kvantummechanika tételei a legpontosabbak között vannak. És ezeket kevesen értik (külön gyöngyszeme az általad olyan hanyagul és elegánsan bedobált Schrödinger egyenlet, azt még a legtöbb fizikus is csak elfogadja, de érteni nem érti), de ne zavartasd magad. Te biztos hogy nem érted, ezt elhiheted. Úgy hidd el nekem minthogy a nevem Igazi Trebitsch. ;D

"Meg aztán nem is engedi a tudományos etikett, hogy idáig leereszkedjem."

Aha, nem engedi meg a tudományos etikett hogy leereszkedjen. De az utána következő személyeskedést, sértegetést, meg egyáltalán a hosszú mondatokból álló ad hominem érvelést megengedi? Nem kicsit durva lollier vagy. :DD

De azt én ezt nem is részletezem, mert olyan karótnyelt és olyan savanyú stílusú.

Ezek a szövegbéli fordulatok ráadásul olyan ismerősek nekem, olyan marcelosak. Hacsak nem klónoztatta magát. Meg aztán ő villogott az ötös fizika vizsgájával. Ha ő az ötös, akkor vajon milyen lehet a hármas? Avagy a kettes?

Ennyire itt tartunk már?

shroedinger írta...

Ugat a tacsi! Ez jó, nagyon jó! Tacsi!

Ne haragudj már nevesedésre is csak félig képes haver, te egyre zakkantabb vagy! Sokáig olvaslak, még áttérek marcelita katolikusnak!

Ne már! Találtál egy kifejezést, amit szinte kizárólagosan alkalmazol másokra. Ha meg veled szemben is használják, kiakadsz, mint a zinger varrógép! Argumentum ad hominem. Ezt pont te rovod fel bárkinek is? Mivan, már a fagyi is visszanyal? Vigyázz tacsi, még magharap a postás!

Hol tanult a nejed magyarul? Vagy ti előbb alátámasztotok valamit, aztán rakjátok fölé amit erősíteni akartok a támasztékkal? Lúzerkám, ez gyenge volt.
A srődingerrűl meg még egy kicsit tudakolódj! Tudod a wikipédia ehhez kevés. Bár aki csak a mocskolódáshoz meg a négy alapművelethez ért, azt is csak szépen kirajzolt képletekben, az jobb hallgat ilyenkor! Tudod a differenciálegyenleteknek nem szám a gyöke, és nem tudod megoldani mérlegmódszerrel. Az felette van az ötödikes anyagnak. A srődingeré is! (Ugye így írva helyesen fogod ejteni?)
Tanár úrnak meg inkább meg sem mutatom, miket hordtál össze, még olyan röhögő görcsöt kap, hogy izomláza lesz.

Ugass még tacsi! Vau vau! Nem visszük el a nőt, ha kommentelünk nála! De azért csak védd a területét! Ilyen a jó házőrző! Kutyuli, ugass még!

Névtelen írta...

Fáj az érdemi kritika, ugye? :D

El is hiszem, akkora sötétségben.

Fizika-marcellita-mooolat keverékember. :D

A elsődleges ismérvei azok hogy folyamatosan megpróbál engem utánozni. Mi van irigykedsz rám? :DD

Minden szót, amivel kifiguráztam, ő szinte szó szerint koppintja...Á, ez nagyon szánalmas. Még eredeti sem tud lenni.

És mi van Fizika, mégis leereszkedtél mélypontba a tudományos etiketted szerint :DDD

Ja, hogy most már nem is te vagy a saját neveden a "tanár úr"? Kis csaló és mások nevével takaródzó.

shroedinger írta...

Azért valami kezdetleges kognitív működésre vall, hogy egy személyeskedő és bántó (bántani akaró) komment stílusában magadra ismersz! Ugyes tacsi! Mégsem kapsz jutalomfalatot mégsem! Még elfelejted a falatkék hatására, hogy számodra egy betolakodó vagyok, Sedit territórimán. Aztán ki fog nekem itt vicsorogva ugatni, ha erre járok?

Névtelen írta...

Ne kapkodj mert már lila fejed. :D

Akarom mondani "Zemplén tanár úr", aki nem is úr, nem is tanár és még csak nem is Zemplén.

Csak egy aljas csaló.

Névtelen írta...

Ugass még tacsi! Milyen kutyanév a trevbics? Tacsitrebics? Trabics!
Figyú! it eggy páár hejesiraassi híba! Legyen mit ugatni! Talán erről tudtál a legszínvonalasabban írni. Ez talán már hatodikos szint.

ugass még!

És tudod mit, én sem írok nevet! Megengedem én is magamnak azt a pofátlanságot, hogy névtelen legyek. Aztán majd nem tudod megkülönböztetni s a saját kommentjeidtől. AAztán majd magadat is megugatod tacsi!

Hé, az a saját farkad, amit harapdálsz trecsi!

Névtelen írta...

Érdemi kritika??? Tacsikám, onnan lentről a rövid lábaidról kritizálod érdemileg a zsiráfot? Tacsika! Ugass még!

Névtelen írta...

Tacsi! Volt egy másik Lorenz, tudod, aki nem derékszögű vonalzót csúsztatott - mellesleg amiről még semmi idődilatációt nem feltételezett - szóval az a Lorenz inkább való neked. Ő foglakozott állati viselkedéssel! Tacsi!

Névtelen írta...

:DDD

Csaló...Hozzá lila fejű csaló. ;Đ

Névtelen írta...

Tacsika! Mivan, már színvak is vagy? Vagy megint hangos morgással és ugatással kompenzálod orbitális leszereplésed? Tudod sohasem a leghangosabban ugató kutyának van igaza!

similarthings írta...

Elképesztő, hogy marcel és társai hová süllyednek . Nem mindig követhető számomra . Morálisan és értelmileg sem . Ebből látszik hogy a vallási fanatizmus veszélyes dolog . Még manapság is . Tényleg kibújt a szög a zsákból . Gyűlölni az ateistákat, a buddhistákat , a reformátusokat . De gyűlölni akár a jezsuitákat is. Szerencsére a katolikusok között is ez ritkán fordul elő . Nem tudom hogy igazi trebitschnek megköszönjem vagy sem . A gúny veszélyes fegyver .

Névtelen írta...

Kedves Egyszerű Dolog! E kommentsorozat eléggé gusztustalan, különösen a vége. Arról szól, hogy egy trebics név mögé bújt házőrző tacsi mindenkit megugat, aki nem azonos szagú a gazdájával. Meg tudnád írni, honnan veszed, hogy ez a nem azonos szag ateista-, református-, buddhista- és jezsuita gyűlöletet jelent? Magam még katolikus sem vagyok. Egyszerűen csak huzogatom a kulcssomómat a kerítés előt, mikor a tacsi háza előtt járok. Hogy miért is? Mert szeretek jót nevetni rajta ahogy lejáratja magát. Nem ismeri fel a gravitációs erőtörvényt, de a Schrödinger egyenletről van véleménye. Kulcsingerek hatására wikipédia színvonalú, nem a tárgyhoz tartozó kiselőadás-vázlatokat ír. Mindez nevetséges, szórakoztató. Ami viszont ennél sokkal nagyobb baj, hogy nem veszi emberszámba partnereit. Te elég késón kapcsolódtál be, bizonyára nem olvastad, miket művel ez a tacsi. Tárgyszerű érvei hiányosságait ordenáré személyeskedéssel pótolja. Azt a régi trükköt veti be, hogy ezt a tettével folyamatosan a vitapartnerét vádolja. Hát én most elhatároztam, hogy tükröt állítok eléje. Addig ugattatom, míg ki nem fárad. Saját hülyeségét fordítom szembe vele. Meddig bírja majd?

Ja, és engem ne azonosíts Marcellel és társaival. Ők se különbek sokkal. Viszont ők próbálnak betartani bizonyos etikai szabályokat, bár nem sikerül nekik se tökéletesen. A tacsi viszont a vitaetika teljes hiánya.

Névtelen írta...

Tettem néhány hejesirassi híbát a szövegbe. Figyeld meg Similarthing, hogy ebbe hogy belekapaszkodik atacsi, hogy a tárgyról elterelhesse a figyelmet!

Névtelen írta...

Ez "fizikából bukta-marcellita" barátunknak.

Ne hörögj fotelharcos. :D Elhisszük hogy neked van igazad (hogy-hogy most győzni nem akarsz mellé?). Bebizonyítottad itt nekünk, mindenkinek jól bebizonyítottad. Azt látom hogy még aludni sem tudtál tőle ;D

Mi a nyavalya nálad ez a "kulcs-mánia"? Csak nem valami lakatos vagy? :Đ

Meg nem hallottál arról hogy nem létezik olyan hogy "erőtörvény"? :D

Csak aztán nehogy szívinfarktust kapj ilyen fiatalon. Menj és inkább gyónd meg a köztörvényes bűneidet.

...

Similarthings: Kit nem gyűlöl ő? Te is felkerültél a listájára :)

Szerintem ez az eredmény több mint magáért beszél. Persze vissza fog még térni (lásd mingistir, moolat, ateista és egyéb felsorolni nem lehet álnevek, amelyekkel álcázni és felértékelni kívánta magát), de hát a fanatikusok már csak ilyenek.

egy igazi trebitsch ;)

similarthings írta...

Igen volt egy ilyen érzésem . De nem foglalkoztam vele. Mondjuk az indukció és dedukció összekeverése tényleg furcsa volt . Mellette a fellegekben járása is . Majd a mocsokba való zuhanása . A müön részt sem értettem miért éppen az. De azt sem hogy egyre jobban el akar merülni a témában . Még több bizonyítékot vonultatna fel hogy mennyire ért hozzá mint a differenciálegyenletek . Bizonyítékorgia . Ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a tényszerű kritikákat az írásában . Több mint különös . Az utána jövő magyarázkodás is furcsa volt . Azonban valamiért nem vettem észre a hasonlóságot . Mondjuk nem is így állok neki alapvetően emberekkel beszélgetni . Többet nem fogok vele foglalkozni se a barátjával. A stílusa már többé - kevésbé tettenérhető . Azért írom ide mert szól az érintetteknek is . Te meg így helyesen ne is foglalkozz velük sedith. Igazi hülyegyerekek . Vagy ahogy Igazi írta: fotelharcosok . Az elvakult vallási fanatikusokkal nem lehet mit kezdeni . Részemről befejeztem, többet nem szólok hozzá ehhez .

marcel írta...

Ma már csütörtök van...

Mindig a saját nevemmel írok.

Sedith írta...

Akkor lazíts egy kicsit. Nemsokára hétvége. :)

marcel írta...

Csak érdeklődtem az esetleges Reichstag-leégésemmel kapcsolatban, mert akkor úgy pakolom a csomagot a börtönbe...

http://modoros.blog.hu/2010/08/17/az_egyhazellenes

bitxəšï írta...

"Divat vallás, de csak nyugaton. Keleten neki is éppúgy megvannak a hagyományai."


Egy japán tanárom mondta, hogy ha a japánok értenék a buddhista szútrák tartalmát - a szerzetesek ugyanis eljapánosodott kínai nyelven (sino-japán) recitálják őket-, valószínűleg nem követnék tovább a buddhista tanokat :)