2010. november 22., hétfő

Porszem

Szeretném, próbálom befogadni, de csak beleszédülni tudok ebbe a csodálatos végtelennek tetsző, kifürkészhetelen, bámulatos Világegyetembe. S ahogy igyekszem, bezárva egyetlen elképesztően apró oázisába a végtelen mindenségnek, szétesik az értelem,  kicsorbulnak az elmémbe tolakodó kérdések, csak a döbbent, feldolgozhatalan áhitat marad.Galaxisok - Hubble deep field

2010. november 21., vasárnap

Letűnt madarak, pusztuló fajok

Bár a blogról mind a szentimentalizmus, mind az impresszionizmus kikopott az utóbbi években, ebbe a bejegyzésbe talán visszakúszik egy egészen kevéske szentimentális elvágyódás. Pár napja a gyerekkorom járt eszemben. Az, hogy milyen sok ismeretterjesztő gyerekkönyvünk volt, hogy az öcsém már óvodás korában olyan állatokat ismert, amelyekről az óvónéniknek lövésük sem volt, hogy a legkimondhatatlanabb nevű dinoszauruszokat ismertük, az, hogy mennyire szerettem David Attenborough-t, és hogy aztán ennek ellenére mennyire utáltam az iskolában valamennyi természettudományt – a fizika kivételével. Ennyi minden múlik egy jó tanáron. És ha az a tanár tanította volna nekem a matematikát, mint a fizikát, talán ma nem lennék kőműves.

A minap otthon tartózkodásom alatt felkutattam Charlie Bood: A természet csodái c. sorozatát, és végiglapoztam valamennyit. Egy konkrét cikket kerestem: az óriás alka megrendítő történetét.

10-12 éves korom körül az óriás alka kipusztulását kb. két héten keresztül emésztettem. Nem tudom, miért éppen akkor érintett meg ennek a fajnak az eltűnése annyira, hogy rám szakadt az emberi faj kegyetlenségének teljes súlya és napokig kellett siratnom az óriás alkákat, hiszen a történetét korábban is ismertem. Nem beszélve arról, hogy A természet csodái ötödik füzete foglalkozott még az énekes hattyúk barbár mészárolásával, a maorik által kipusztított moával és a vándorgalamb kiirtásával. Ezen fajok egyikére sem emlékeztem ebből az időből, csak az óriás alkára. Talán mert a rajzokon az ő kihalását ábrázolták a legvéresebben.

Az óriás alka Izland, Grönland és Skócia partjainál volt honos. Lúd méretű, pingvinszerű madár volt, mely egyetlen tojást rakott. Bár röpképtelen volt, ahogy a pingvinek, kiválóan úszott. Az óriás alkát a XVIII-XIX. században kezdték tömegesen öldösni. Hajósok, bálnavadászok számára szolgált élelemforrásként. A madár minden részét felhasználták a húsától a csontjáig.* Szerencsétlen gyámoltalan állatokat tömegesen hajtották fel a hajók fedélzetére, ahol aztán bunkókkal verték őket agyon. Ahogy csökkent a számuk, úgy váltak egyre értékesebbé. A gyűjtők és a múzeumok vagyonokat fizettek a bőrükért és a tojásaikért. Ez a folyamat aztán odáig vezetett, hogy 1844. június 3-án három szerencsevadász partra szállt Izlandon abban a reményben, hogy talál még az eltűnőben lévő madárból, melyek tetemét jó pénzért adhatják el. Sajnos küldetésük szerencsével járt, az utolsó párt is elpusztították, így az óriás alka megszűnt létezni. Kb. 80 lenyúzott tollazat és 23 csontváz őrzi csupán az emléküket.

Bár az én gyermeki lelkületemet az órás alka pusztulása viselte meg leginkább, a dodó kihalásának története azt hiszem ennél is elkeserítőbb. Ugyanis amíg az óriás alkákat legalább megették és testrészeit felhasználták, addig a dodó irtásának oka az unalom volt, a kegyetlenség és a közöny.

A dodók és több szigeti röpképtelen madár egészen Új-Zélandig rokon fajok egymással, és vélhetően ugyanannak a galambfajnak a leszármazottai. Mivel a szigeteken természetes ellenfelük nem volt, méretük megnőtt, repülési képességüket pedig elvesztették.

A madár nevének jelentése a portugál „hülye” szóból származik. Amikor a portugál tengerészek 1507-ben Mauritiusra érkeztek, a szigeten rengeteg volt ebből a naiv röpképtelen madárból. Mivel őseik évezredek óta nem találkoztak ragadozókkal és természetes ellenségük a szigeten nem volt, teljes bizalommal közeledtek a tengerészekhez és egyáltalán nem féltek tőlük. Ez okozta a vesztüket. Ami igazán megrendítő a dodó kipusztulásában, az nem is magának a fajnak az eltűnése, hiszen erre számtalan példa volt a Föld történetének során, hanem az, hogy a portugál tengerészek annak ellenére pusztították őket, hogy rágós, zsíros húsuk szinte ehetetlen volt. A dodók bunkókkal történő agyonverése egyfajta „sportnak” vagy jó mókának számított. 1638-ban aztán holland telepesek költöztek a szigetre. A behordott kutyák, disznók és patkányok megették a dodók tojásait. Élőhelyeiket az emberek cukornáddal ültették be. Kétszáz év sem kellett ahhoz, hogy végleg kihaljon.

Ha már kipusztított madarakról esik szó, mindenképpen meg kell említenem a moát, melyről Richard Dawkins így ír Az Ős meséje c. könyvében: „Mintegy tíz moafaj élt Új-Zélandon, amelyek a pulyka nagyságútól a strucc kétszereséig terjedtek. A moák abban a tekintetben különlegesek a röpképtelen madarak között, hogy egyáltalán nincs nyoma szárnyaknak, még lappangó szárnycsontmaradványok formájában sem. Új-Zélandnak mind az északi, mind a déli szigetén virágoztak, egészen a maori nép Kr.u. 1250 körüli beáramlásáig. Könnyű zsákmányt jelentettek, és nem kétséges, hogy ugyanazon oknál fogva, mint a dodó. A (kihalt) Haast-sasok, a valaha élt legnagyobb sasok kivételével több tízmillió évig nem találkoztak ragadozókkal, amíg a maorik le nem mészárolták őket, kiválogatva a legfinomabb részeiket, a többit meg elhajigálva, nem először hazudtolva meg a nemes vadember ábrándos mítoszát, aki tiszteletteljes harmóniában él a környezetével. Mire az első európaiak megérkeztek, alig néhány évszázaddal a maorik után, az utolsó moának is vége volt.”

Számtalan példát lehetne még hozni az ember által kipusztított állatokra, azonban hozzám ez a három áll a legközelebb. Az állatok közül ugyanis a madarakat szeretem a legjobban (és a dinoszauruszokat, de mind tudjuk, ez a kettő nem is áll annyira messze egymástól). Amíg ezt a cikket írtam, az jutott eszembe, milyen érdekes, hogy időben minél közelebb esik hozzánk egy kihalt faj, annál nagyobb sajnálatot érzünk a kipusztulása miatt. A saját korunkban élő fajok kihalását elkeserítőnek tartjuk, a dodót sajnáljuk, a mammutok kihalását a jégsapkák visszahúzódása miatt törvényszerűként éljük meg (holott az is lehet, hogy ezen faj kihalása is a mi lelkünkön szárad), míg a dinoszauruszokra vagy más, többmillió éves fajokra a múlt letűnt emlékeiként tekintünk a sajnálat legkisebb jele nélkül.

Tömeges kihalások a földtörténet során (magyarázat az alábbi szövegbe ágyazott linken)

Az, hogy a Földön fajok halnak ki, már évmilliókkal az ember megjelenése előtt jellemezte a bolygónkat. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy többmillió faj pusztult ki az élet megjelenése óta. A Földön élő állatokat nem csak az ember veszélyezteti kizárólagosan (még ha jelenleg mi is vagyunk a legnagyobb veszélyforrás) hanem azok is veszélyeztetik (és akár ki is pusztítják) egymást. Az emberek többsége ugyan csak a dinoszauruszok kihalásáról hallott (a 65 millió évvel ezelőtt bekövetkezett katasztrófában nem csak a dinoszauruszok, de a létező fajok kb. 75%-a is kihalt), holott az élet megjelenése óta több tömeges fajpusztulásról tudunk, melyeknek okát homály fedi. Ezekből következtethetünk arra, hogy a tömeges fajpusztulások – legyen ez bármilyen elkeserítő, de – egyáltalán nem kivételes jelenségek az evolúció történetében, inkább az evolúció mindennapi elveinek óhatatlan következménye. Az ember éppígy szolgálhat egy következő tömeges fajpusztulás okaként. Ami a saját véleményemet illeti, azt hiszem, szolgálni is fog. A kérdés inkább az, hogy vajon ő maga is pusztul a többi fajjal együtt, vagy képes lesz kilábalni a léte keltette tragédiából.
_________________________________________________________________________________
Források:
Dietmar Mertens, Johann Brandstetter, Magdolna Francz: Fogyatkozó állatvilág
Charlie Bood: A természet csodái 5.
Richard Dawkins: Az ős meséje (A dodó meséje, Az elefántmadár meséje c. fejezetek)
Mark Buchanan: Itt és mindenütt (Gyilkos idők c. fejezet)

2010. november 14., vasárnap

Ellenség: a mentol

Az Elmex fantasztikus találmányára egy barátom hívta fel a figyelmem, aki csupán fogkrémet szeretett volna vásárolni magának, ám nagy megdöbbenésére annak oldalán a következő felirat szerepelt: "homeopátiás kezelés-kísérő".

Nem, én sem tudtam, mit jelent, ha egy fogkrém homeopátiás kezelés-kísérő, ám az internet hozzásegített a megvilágosodáshoz: mivel a mentol gyengítheti a homeopátiás készítmény hatását (?), mert kioltja a rezgéseit (?), ezért bármilyen mentoltartalmú termék fogyasztása és használata ellenjavalt:

De mivel mossanak fogat a homeopátiás kezelésben részesülő betegek? Az Elmex kutatócsoportja fejleszett, fejlsztett, aztán megszületett a megoldás a "problémára" a mentoltalan homeopátiás kezelés-kísérő fogkrém formájában.

Hogy mik vannak!

2010. november 10., szerda

Dawkins filmje magyarul

Gondoltam népszerűsítem én is, ha már egy honfitársunk volt kedves és lefordította Richard Dawkins "Root of All Evil" c. dokumentumfilmjét magyarra és feliratozta. A film öt darabban látható, ez az első. Kinek van ideje, tekintse meg. Akad benne pár megfontolandó gondolat és elrettentő példa.


2010. november 6., szombat

Szkeptikus Társaság kontra ÉRTEM: vita (?) az evolúcióról

"Ha nem beszélsz azzal, akivel pedig szót lehetne érteni, veszni
hagytál egy embert. Ha pedig beszélsz azzal, akivel nem lehet szót
érteni, elvesztegetted szavaidat. Az okos ember sem az embereket nem
hagyja veszni, sem a szavait nem vesztegeti el".
Konfuciusz


Először csak rácsodálkoztam. Már késő este volt mikor elém került az információ, épp aludni készültem. A rácsodálkozáson kívül többre nem volt energiám. Aztán másnap, mikor tiszta fejjel néztem rá az Evolúció kontra Intelligens tervezés oldalra, teljes volt bennem az értetlenség. "Vita? Mégis minek? Valóban elhiszi bárki, hogy ez akárhova is vezethet?"

Mivel úgy gondolom, kifejezetten rossz döntés volt a Szkeptikus Társaság részétől vitába bonyolódni az evolúcióról, szerettem volna pár sorban leírni ezt a blogjukon. És ekkor jött a döbbenet: miuán többen kritikus hangot ütöttek meg a Szkeptikus Társaság döntését és az Értem Egyesületet illetően, a kommenteket letiltották. Szépen állunk, mondhatom. Csalódtam.

Felteszem a kérdést: ha egy csoport agresszívan hirdetné (mint ahogy egyébként ilyen csoport is létezik) hogy igenis a Föld a világegyetem középpontja és körülötte kering a Nap, lenne bárki, aki leállna vele vitatkozni? Ha mások a Föld alakját vennék célba, és "bizonyítékokkal" igyekeznének alátámasztani, hogy az lapos, akadna olyan geológus, aki válaszra méltatná? Mi oka lenne hát bárkinek leállni az intelligens tervezés pártiakkal, hacsak az nem, hogy növelje a népszerűségét és teret adjon neki olyan területen, ahol semmi keresnivalója?

Tavaly magam is megemlítettem pár sorban, többek között miért nem szabad vitatkozni az intelligens tervezettség és a kreacionizmus hívőivel. Ezt azóta nem csak az ID képviselőivel, de valamennyi olyan emberrel és ide író kommentelővel szemben tartom (legalábbis igyekszem) akik hit alapon, zavaros áltudományos butaságokat dörgölnek az orrom alá. Okos ember tudja: a hittel nem szállhat szembe, főleg nem észérvekkel. És az ID nem más, mint egy csökönyös vakhit, zavaros, romlott áltudományos masszába ágyazva. A vitával a Szkeptikus Társaság nem azt éri el, hogy az ID kevésbé tűnik tudományosnak a laikusok előtt, hanem épp az ellenkezőjét: azt a képet erősíti, hogy van még mit megvitatni az evolúció létjogosultságával kapcsolatban.

Az, hogy egyáltalán leálltak velük vitatkozni, már hatalmas siker az Értem Egyesület számára. Az emberek többsége nem fogja elolvasni a hosszú vitairatokat, csak magáról a vita létéről lesz tudomásuk. És közben az intelligens tervezettség is döngetheti a mellét: az evolucionisták beadták a derekukat! Lám, szükséges a párbeszéd, a "kulturált vita". Hisz bőven van itt mit megbeszélni!


Néhány javaslat hasonlóan értelmes viták indítására, természetesen csakis "kulturált" keretek között

De ha nem így, akkor hogyan lehetne megakadályozni azt, hogy többen csatlakozzanak hozzájuk? Egyrészt nagyobb figyelmet kellene fordítani az oktatásra és a tájékoztatásra. Másrészt ott a humor. (volt erre egy nagyon jó kezdeményezés, igazán sajnálom, hogy végül csak kezdeményezés maradt) Ha nevethetünk azokon, akik tényként állítják, hogy a Föld lapos, ha kinevethetjük azokat, akik szerint az ember a világ közepe és érte jött létre nem csak minden földi élőlény, de egy felfoghatatlanul hatalmas és komplex Univerzum is, miért ne lehetne nevetni a teremtéshívőkön is? Miért kellene tisztelni őket és megadni nekik, hogy "kulturált" keretek között érvelhessenek az evolúció ellen? Hiszen már ezt a "kulturált vitát" is azzal kezdik, hogy szándékosan félreértelmezik Richard Dawkins mondatát, majd további ferdítéseknek lehetünk tanúi. Magyarul hazudnak, torzítják a valóságot és elismert biológusok is tudósok kiragadott mondatait helyezik olyan szövegkörnyezetbe, hogy azok őket igazolják. Hát lehet így "kulturáltan" vitatkozni? Érdemes egyáltalán? Kialakulhat egyáltalán párbeszéd a blogon belül?

Nem. Természetesen nem. És őszintén szólva nem tetszik az a tendencia, hogy hirtelen fontos lett az, hogy a két nézet közti ellentmondásokat megvitassák. Olyannyira fontos, hogy az ellenvéleményeket a tisztelt társaság meg sem hajlandó hallgatni ezzel kapcsolatban. Láttunk már ilyet a történelemben: egy ideológia képviselőire a csoport tagjai először csak legyintenek, aztán leállnak velük beszélgetni, később már azokra legyintenek, akik nem vallják az adott ideológiát, majd egyszer csak hopp, az ideológia kötelező lett a csoporton belül. Néhány évtized elég hozzá.

Az evolúció nem szorul védelemre. Csak azok gondolják az ellenkezőjét, akik a hit szemüvegén át néznek a világra, és vakok a tényekre. Ezért nem helyes úgy tenni, mintha valóban védeni kellene. Mert akkor már mások is elhihetik.

Stephen Jay Gould Dawkinsnak adott tanácsa ma is és itt is érvényes: az intelligens tervezés hívői nem érdemlik meg, hogy vitába szálljanak velük. Mert a vita már fél siker a számukra. És ez nem megengedhető.

UPDATE: A Szkeptikus Blogon időközben feloldották a vitára vonatkozó komment korlátot, így újra szabad a szó! :)